Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

16 Mart 2015 Pazartesi

İSLAMDA DOSTLUK

                                             
   
                                 İSLAMDA DOSTLUK
DOSTLUK:İnsanlar arasındaki samimiyet ve sevgiye dayalı bağlılık hali dostluk ikiye ayrılır.
1-Çikar ve menfaat için dostluk.
2-Allah için menfaat karşılığı olmadan kurulan dostluk. dinimizin önem verdiği dostluk allah için kurulan dostluktur.kendisine fayda sağlamak için değil dostuna faydalı olmak için.kendi çıkarı için değil, başaklarının çıkarı için ve sırf Allahın rızasını kazanabilmek için kurulan dostluktur.nitekim Kuran-ı kerimde
MÜMİN MÜMİNİN VELİSİDİR DOSTUDUR BİRBİRLERİNE İYİLİĞİ EMREDER KÖTÜLÜKTEN MEN EDERLER
AYET:(Tevbe 71)''Mümin erkeklerde mümin kadınlarda birbirlerinin dostudurlar.Onlar iyiliği emreder kötülükten alıkoyarlar.''
Bu ayeti kerime bize dostluğun nasıl olması gerektiğini açık bir şekilde izah ediyor.mümin dostunun kötülüğünü istemez.daima onun iyi olmasını ister.Hem dünyada hemde ahirette dostunun mutlu ve huzurlu olmasını arzu eder.dostunun mutluluğu onunda mutluluğu dostunun kederi onunda kederidir.İşte bu ayette mümin dostuna iyiliği emreder kötülüklerden alıkoyar denmesinin sebebi budur.çünkü dostunun iyi olmasını, kötülük yapmamasını ister.iyi olursa hem dünyada hemde ahirette rahat edeceğini bilir.Kötü olursa da hem dünyasını hem ahiretini kaybedeceğini bildiği için onu vazgeçirmeye çalışır.işte gerçek dost budur.Esasında Allah(cc) müminlerin birlik ve beraberlik içinde yaşamaları için kalplerını birleştirmiştir.
AYET:(Enfal.63)''Eğer yeryüzündeki herşeyi bağışlasan ve versen onların kalplerini birleştirip aralarını bulamazdın.Lakin Allah(cc) onların aralarını bulup kaynaştırdı.''Yine başka bir ayet
AYET:(Ali imran.103)''Allahın ipine(islama,kurana) sımsıkı sarılın ayrılmayın ayrılığa düşmeyin .Allahın size verdiği nimetleri hatırlayın.Düşman olduğunuz halde islamiyet sayesinde aranızı buldu.kalplerinizi birbirine bağladı.onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz.siz ateş çukurunun kenarında idiniz.Allah sizi oraya düşürmekten kurtardı.Bunun gibi Allah size delillerini açıklar.umulur ki bu sayede hidayete ulaşırsınız.''
Bu ayetler bize gösteriyor ki menfaat için değil sırf Allah rızası için birbirine dost olmanın ilk yolu müslüman olmaktan geçer. Müslüman olmayanlarda dostluk yoktur.daha doğrusu menfaat için dostluk vardır. Avrupada yaşayan arkadaşlar çok iyi bilir hiristiyan ve yahudilerde acıma hissi dostluk kavaramı yoktur. Yolda biri acından ölse kimse açmısın diye sormaz. Ne akrabası ne arkadaşı.hiç kimse kimseye borç para vermez, kimse kimseye iş görmez.kimse kimseye karışmaz.karı koca veya akrabalar aynı masada yerler fakat hesabı herkes ayrı ayrı verir. velhasıl Allah için dostluk sadece islamda vardır.
                              DOMUZDAN POST GAVURDAN DOST OLMAZ
   Sayın okurlarım eğer müminler birbirine dost olmazsa ne olur. Bugün bildiğiniz gibi dünyada 50 ülke müslüman ülkesidir. Ve hiçbiri birbirine dost değildir. Çünkü islam düşmanları bin bir türlü hile ve oyunlarla bu İslam ülkelerini birbirine düşürmüşler. sonrada parçalayıp yutmuşlardır. Yakın tarihimize bakalım Amerikanın uşağı olan Saddam İranı yıpratmak ve zayıflatmak için İrana 10 yıldan fazla vurmuş onu zayıflatmış tabi Irakıda zayıflatmış binlerce İranlı ve Iraklı müslümanın kanı akmış binaları yıkılmış bütün varlıkları yağmalanmış tabi bu arada islam düşmanları bir taşla yüzlerce kuş vurmanın sevinciyle avuçlarını ovalıyor sevinç naraları atıyorlar. İşgal etmeyi kafaya koydukları İranın ve Irakın zayıflaması onlara sattıkları milyarlarca dolarlık silah v.b Amerikan uşağı Saddama son bir gaz vererek Kuveyti işgal etmelerini sağlıyorlar böylece kuveyti koruma bahanesiyle kuveyti işgal ediyorlar ve milyarlarca dolar haraç alıyorlar. İnsanların gözünden kaçan husus şudur kuveyt hala işgal altındadır. Birleşbiş milletler şemsiyesi altında koruma bahanesiyle Kuveytin bütün gelirleri Amerikanın kasasına akmaktadır.Daha sonra Kuveyti niçin işgal ettin diye Iraka savaş açmışlar Ve işgal etmişlerdir. Kala kala İran,Türkiye,ve bir kaç islam devleti kalmıştır. İşte bütün bunları bize Kuran-ı kerim 1400 yıl önceden haber veriyor.
AYET:(Enfal.73)''İnkar edenler birbirlerinin dostlarıdır.Eğer siz aranızda dost olmazsanız. yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgunculuk çıkar.''
Evet ne diyor Kuran onlar yani kafirler birbirinin dostudur.Onların biz ayrıyız demelerine bazen çıkarları için birbirleriyle savaşmalarına aldanmayın . Onlar müslümanlara karşı derhal birleşirler, yoksa haşa Allah yalan mı söylüyor. Aksini iddia etmek ayeti inkar değil midir. ve Cenabı hak bakın şu ayette ayrıntı veriyor.
AYET:(Ali imran.118)''Ey iman edenler sizden olmayanı dost edinmeyin . Onlar sizi şaşırtmaktan geri kalmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler.öfkeleri ağızlarından taşmaktadır.Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıklıyoruz düşünürseniz.'' yine
AYET:(Ali imran.28)''Mümünler müminleri bırakıpta kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allahla ilişkisini kesmiş olur.Ancak onlardan sakınma haliniz müstesnadır.Allah size kendisinden korkmanızı emrediyor.Nihayet dönüş Allahadır.''
Yine başka
AYET:(Nisa.144)'' ey iman edenler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin.''
                               GAVURDAN DOST DOMUZDAN POST OLMAZ
   Sayın okurlarım görüyorsunuz değil mi Kuranı kerime uyan kurtuluyor uymayan helak oluyor. Saddamı örnek verdik peki Türkiye ondan farklı mı sanki ; Türkiye en büyük yanlışı Amerikayı dost edinmekle yapmıştır. Amerikayla savaşacak mıydık ne yapalım yani adam güçlü dostu olmasak bizi hap gibi yutardı diyenler olabilir. Onlara cevabı Kuran veriyor. Ne diyor yukarıdaki ayette(aliimran.28)'' Onlardan sakınma haliniz müstesnadır.''Ki bu uygulamayı bizzat peygamberimiz(sav) medinede yahudilerle anlaşma yaparak ve hudeybiye barış anlaşmasında örnek olmuştur. Demek ki illada savaşmamız gerekmiyor anlaşma yapabiliriz . Burada yanlış olan bu ülkeleri dost edinmektir. sırlarını paylaşmaktır. Onlarla stratejik ortak olmaktır. İsraili ilk tanıyan ülke kimdir Türkiye niçin çünkü Amerikadan birkaç milyar dolar karşılığında veya borcunun silinmesi karşılığında tarihi belgeler bir gün mutlaka gün yüzüne çıkacaktır. İsraille ve Amerikayla dostluğumuz bize son derece pahalıya patlamıştır. Bütün islam ülkelerin güvenini yitirdiğimiz gibi Amerikanın yönetimimize müdahalesine izin vermiş olduk. Askeri darbelerinin arkasında Amerika ve İsrailin olduğunu artık herkes öğrenmiştir. 1980 öncesi gençlerin birbirini kırması. 1984 den beri tesadüfki askeri darbeden hemen sonra pkk belasının başımıza bela edilmesi ve Türkiyenin bölünme noktasına gelinmesi hep bu iki ülke İsrail ve Amerika yüzünden olmuştur.Allah sana diyor ki kafiri dost edinme sen kafiri kanka yapıyorsun.Allah(cc) diyor ki (Ali imran.118) yukarda geçti. onlar sizi şaşırtırlar hata yaptırırlar kafanızı karıştırırlar,sıkıntıya düşmenizi beklerler isterler ve sıkıntıya düşmeniz için ellerimden gelen her şeyi yaparlar.öfkeleri ağızlarından taşmaktadır.sinelerinde gizledikleri ise daha büyüktür yani size söylemedikleri ve niyetlerini gizledikleri daha korkunç planları vardır buyuruyor Allah(cc) sen ne yapıyorsun Allah ta kimmiş haşa ben bildiğimi yaparım diyorsun ayetleri yok sayıyorsun inkar ediyorsun ondan sonrada Allah belanı veriyor. sen kendi belanı kendin veriyorsun Allaha suç bulma.
                              DOSTLUKLAR ALLAH İÇİN OLMALIDIR
Sayın okurlarım dostluk hakkında Peygamber efendimizin biçok hadisi mevcuttur işte birkaç tanesi
HADİS: Allah salih kullarını dost edinir.Her kim insanların kızması pahasına Allahı dost edinirse Allah o kimseyi insanların nazarında yüceltir.Kimde Allahın gazabına rağmen insanları dost edinirse artık onu Allahın gazabından kurtarmak mümkün olmaz.(Tirmizi.züht.64)
Bu hadisten de anlıyoruz ki dostluklar Allah rızası için olmalı Allahın hoş görmediği dostluklar.terkedilmelidir.
HADİS:Mümin sever ve sevilir.Sevmeyen ve sevilmeyen kimsede hayır yoktur.(hakim,tebarani)
HADİS:''Allah için birbirlerini seven iki mümin buluştukları zaman biri diğerini yıkayan iki el gibidirler.Ne zaman iki mümin bir araya gelirse Allah birini diğerinden faydalandırır.(Ebu mansur,deylemi)
HADİS:'' Allah iyiliğini murat ettiği kimseye unuttuğunu hatırlatacak ve hatırında olanı yapmaya yardım edecek iyi ve salih bir dost nasip eder.(abu davut)
HADİS:''Arşı azamın etrafında nurdan kürsüler vardır.Bu kürsülere öyle kimseler oturacak ki elbiseleri ve yüzleri nur gibi parlayacaktır.Bunlar ne peygamberdir nede şehit.Fakat bunlar Allah için birbirine dost olanlar. Allah için buluşup oturanlar ve Allah için birbirlerini ziyaret edenlerdir.(Nesei süneni kübra)
HADİS:''Allah için dost olan iki kişinin Allah katında en sevimlisi arkadaşını daha çok sevendir.
HADİS:'' Allh(cc) kıyamet günü buyurur.Benim için dost olanlar nerde Onları benim gölgemden başka gölge olmadığı bu günde rahmetim altında gölgelendiriririm.(müslim)
  ŞU YEDİ SINIF KIYAMET GÜNÜ ARŞIN GÖLGESİNDE GÖLGELENECEKTİR
HADİS:''Yedi sınıf insan vardır ki Allah(cc) hiçbir gölge olmayan günde Arşın gölegesinde gölgelendirir.
1-Adaletli devlet reisi
2-Allaha ibadet eden genç.
3-Kalbi mescitlere bağlı kimse
4-Allah için seven ve Allah için kaynaşan iki kişi
5- Tenha yerde Allahı zikrederek gözleri yaşaran kişi
6-Zengin soylu ve güzel bir kadının tenha bir yerde gel zina edelim teklifini sırf Allahtan korktuğu için geri çeviren genç
7-Sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka veren kimse.(Buhari ve Müslim)
                          ALLAH İÇİN BİRBİRİNİ SEVENLER CENNETLİKTİR
HADİS:''Allah için sevdiği dostunu ziyarete giden kimsenin yoluna Allah bir melek diker melek nereye gidiyorsun diye sorar. Adam falan dostumun yanına gidiyorum diye cevap verir.Onunla görülecek bir işinmi var diye melek tekrar sorar.adam hayır der melek tekrar sorar ona bir emanet mi götürüyorsun. diye sorar adam hayır der. O halde neden dostunu ziyaret ediyorsun diye sorar. Adam kendisini Allah için seviyorum da onun için gidiyorum der. Melek ona Allah(cc) seni bana cennetle müjdelemem için gönderdi sen arkadaşını sırf Allah rızası için ziyaret ettiğinden dolayı seni cennetle ödüllendirdi der.(Müslim)
HADİS: Allah katında en sevimsiz olanınız ise laf getirip götürüp dostları birbirinden ayıranınızdır.(Taberani)
Sayın okurum kıyamet gününde cehenneme girenler şöyle haykıracaklardır.
AYET:(Şuara.100-101)''Bugün bizim için şefaat edecek kimse yoktur. Samimi bir dostumuzda yoktur.''
Abdullah bin ömer:'' Ömrüm boyunca oruç tutsam hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem. Bütün malımı Allah yolunda harcasam. Ve bu hal üzere ölsem. Fakat gönlümde Allaha itaat edenlere karşı bir sevgi, Allaha isyan edenlere karşıda bir nefret olmasa bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göreceğimi sanmıyorum demiştir.
Fudayl(ra)'':Evet firdevs cennetinde peygamber ve sıddıklarla bir arada bulunmak istiyorsun ama buna karşı hangi ameli işledin. Hangi şehveti arzularını kırdın.Hangi iddetini yendin. Sana gelmeyen hangi akrabana gittin. Kardeşinin hangi kusurunu bağışladın. Hangi kardeşinle Allah için dostluk kurdun. Hangi musibetlere eziyetlere Allah için katlandın. Allahın hangi nimetine şükrettin. Allah için hangi fakiri doyurdun.Allahın hangi emrini yerine getirdin. Hangi yasağından vazgeçtin demiştir.''
MUSA(AS)'' Allahu teala musa(as) sormuş ya Musa benim için ne yaptın. Musa (as) yarabbi senin için namaz kıldım,oruç tuttum,zekat verdim,ibadet ettim,Ya musa bütün bunlar senin içindir binim için ne yaptın. Yarabbi senin emirlerini yerine getirdim yasaklarından kaçındım. Ya Musa onlarda senin içindir. sen benim için ne yaptın. Yarabbi bilmiyorum her şeyin en iyisini bilen sensin,deyince Sevdiğini benim için sevip nefret ettiğini de benim için düşman ilan ettin mi? buyurmuştur.''
HZ. ALİ(RA)''Savaşın birinde kafirin birini yatırmış iman et yoksa canını alacam demiş. Kafir iman etmemiş tam kılıcıyla adamı öldürecekken Kafir hz Aliye küfretmiş ve yüzüne tükürmüş bunun üzerine hz Ali kafiri öldürmekten vazgeçmiş. Bunun üzerine kafir ya Ali niçin beni öldürmekten vazgeçtin demiş ona şu ibretlik cevabı vermiş. Ey kafir iman etmediğin ve müslümanlarla savaştığın için senin canını Allah için alacaktım. Fakat bana küfredince nefsim kabardı. Nefsim için seni öldürmek istedim. Sonra Allah için yapılmayan hiçbir amel kabul değildir. Sözünü hatırladım ve bundan vazgeçtim. Kafir bunun üzerine savaş meydanında düşmanını öldürürken bile Allahın rızasını arayan bir din .batıl bir din olamaz. diyerek iman etmiştir.
MÜCAHİD(RA): Diyor ki Allah için birbirini sevenler bir araya gelip güler yüz ve tatlı sözle buluştukları zaman, güz yapraklarının güzün dökülmesi gibi günahları dökülür.demiştir.
FUDAYL(RA)'' Kişinin dostunun yüzüne şefkat ve merhametle bakması ibadettir demiştir.Muhterem okuyucum sevgisiz bir hayat düşünelemez sevgiyi istemeyen ve ona ihityaç duymayan bir canlıda düşünülemez.Her kim benim sevgiye ihtiyacım yok diyorsa biliniz ki yalan söylüyor.Çünkü sevgi insanlara doğuştan verilen bir haslettir.sevgi topluma huzue ve kardeşliği getiren birleştirici bir unsurdur.kuran kalplarin sevgiyle birleşmesine önem verir.müminin gönlü sevgi ile doludur.Kin ve düşmanlık kafirlerin haslatidir.Allah(cc) iman edenlerin kalplarini sevgi ile birleştirmiş onları bu sevgi ve bağlılıkla birleştirmiştir.nitekim (Enfal.63)''(veellefe beyne gulubihim)''Allah kalplerinizi birleştirmiştir.'' kalpleriniz arasında köprü vardır.
                GENÇLER EMPATİ YAPIN KENDİNİZİ BÜYÜKLERİN YERİNE KOYUN
    Sevgili gençler sizin için arkadaşın ne demek olduğunu biliyorum. sizin yemek,su, hava ve hatta dahada çok arkadaşa ihtiyaç duyduğunuzu, Kendi emsallerinizle nefsinizin ve şeytanın hoşuna giden işler yaptığınızıve bu nedenle arkadaşlıktan ve arkadaşlarınızdan asla vazgeçmediğinizi ve vazgeçemeyeceğinizi biliyorum. Vazgeçemediğiniz arkadaşlar namazında niyazında ehli iman ,inançlı,müteassıp,sofu,Allahın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınan arkadaşlar değil elbette böyleleri ile zaten arkadaş olmazsınız. Çünkü şeytan ve nefis asla buna müsaade etmez. Sizin vazgeçemediğiniz arkadaşlar. size hoşca vakit geçiren, sizi pohpohlayan,beraberce eğlendiğiniz, içki müptelası iseniz beraberce içtiğiniz,kumar müptelası iseniz beraberce kumar oynadığınız. Hovardalık yapıyorsanız beraberce hovardalık yaptığınız. Velhasıl nefis ve şeytanın emrettiğini beraberce yaptığınız arkadaşlardan asla ayrılmak istemezsiniz. Bu nedenle sizlere biraz olsun yardımcı olmak maksadıyla Dostluk konusunu işledim umarım en azından bir tek gence faydam olur ki bir tek genci uyandırabilirsem maksadıma ulaştım demektir. Genç kendisini namaza, ibadete çağıran dine, ahlaka, allahın emirlerine çağıran hiçbir arkadaşına bağlanmaz bağlanamaz çünkü nefsi ve şeytanı ona müsaade etmez. Genç hele hele yaşlıları ve büyükleriyle asla dost olamaz. Büyükleri ile aralarında aşılması imkansız duvarlar vardır. Büyükler ne kadar iyi niyetli olursa olsun. ne kadar hoşgörülü olursa olsun,bu değişmez. Veya gençler büyüklerini ne kadar sayarsa saysın ne kadar onları severse sevsin. Büyüklerini anlamaya ne kadar uğraşırsa uğraşsın. gene sonuç değişmez. Çünkü geçlerin bilinç altında yatan gerçek şudur. Anam babam ve büyüklerim hep hatalı ,hep kusurlu,aptal,kafası çalışmayan,yobaz,fırsatları değerlendiremeyen,geri zekalı,gerici,tutucu,bağnaz,statikocu,dediğim dedik,inat,sinirli,asabi,anlayışsız,hoşgörüsüz,pis,cimri,yaşamasını bilmeyen,pinti,şüpheci,her şeyde kusur arayan,cesaretsiz,korkak,her şeyi kötüye yorumlayan, kendi yapamadıklarını çocuklara yaptırmak isteyen,zorba,gaddar,hain,kendi başarısızlığın görmeyen,kendi başaramadıklarını çocuklarından bekleyen,eğlenceden zevk almayan,zevksiz, kimseyi sevmeyen,acayip yaratıklar. Büyüklere asla güvenilmez.asla sır söylenmez,asla dost olunmaz diye görür. Gencin babası doktor olsa küçük görür kafasını çalıştırıpta bir profösör olamadı diyerek babasını eleştirir. Ben olsam hemen profösör olurdum diye düşünür.Babası milyoner olsa gene beğenmez kafasını çalıştırpta milyarder olamadı ben olsam trilyoner olurdum diye düşünür. Kasabada yaşasa şehirde niye yaşamadı,milletvekili olsa niye başbakan olmadı, İstanbulda yaşasa niye Parise yerleşmedi,velhasıl babası Vehbi koç kadar Sakıp Sabancı kadar zengin olsa gene beğenmez nitekim onların çocukları gerçekten babalarını beğenmiyorlar. Babası cumhurbaşkanı olsa gene beğenmez. Mutlaka onda bir kusur bulur. kerdini ondan yüksek görür. Herşeyi o biliyor babası hiç bir şey bilmiyor, o akıllı babası deli, o çağdaş babası gerici, o ileri görüşlü babası yobazdır. Babası ne yaparsa yapsın çocuğuna yaranamaz onu çok sevip üstüne dişse ben süt çocuğu muyum, bebek miyim ne bu alaka diye rahatsız olur,sıkılır bunalır.Babası onu serbest bıraksa bak beni büyüttü şimdi benle ilgilenmiyor beni sevmiyor diye düşünür.Babası arkadaş gibi davransa gene rahatsız olur. Babasıyla her şeyi paylaşamadığı için gene memnun olmaz. Babası sert davransa dikdatör diye eleştirir, yumuşak davransa karı gibi adam diye düşünür. Velhasıl babası veya büyükleri ne yaparlarsa yapsınlar nasıl davranırlarsa davransınlar asla gençlerle bağdaşamazlar aradaki aşılmaz duvarı aşamazlar. Dünya kuruldu kurulalı da bu duvarı aşan çıkmamıştır. Peygamberlerde buna dahildir. Birçok peygamberin çocukları babalarına iman etmemiş ona asi olmuştur. Bunun tek sebebi vardır nefis ve şeytan. Bu azılı iki düşmanın en büyük sermayesi gençlerdir. insan şeytanı olan arkadaşlarıda kattığınız zaman gençlerin kurtulma şansı hemen hemen hiç yoktur

EY GENÇ HEVA VE HEVESLERİNİ, KÖTÜ DUYGULARINI KENDİNE İLAH EDİNME
Artık o genç nefsi emmaresine mahkum olmuştur.Artık o
AYET: (Casiye.23)''heva ve hevesine tapanlar ,tanrı edinenler.''
AYET: (Furkan.43)''Kötü duygularını tanrı edinenler''
sınıfına girmiştir.Gencin artık dostları şehvet,şeytan,nefis,kötü arkadaşlardır. Genç şehvetinin esiri olur. şehveti için katlamayacağı hiçbir zorluk yapamıyacağı hiçbir delilik, aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Şehveti için günlerce aç kalabilir,günlerce uykusuz kalabilir,her türlü eziyet ve çile her türlü rezillik ve kepazeliğe seve seve razı olur. Şehveti için adam öldürür, hırsızlık yapar,hatta ve hatta şehveti için gözünü kırpmadan ölüme gider. Şehvetini kamçılayan sanatçılara tapar. onların resimlerini başucundan ayırmaz. Onları dinlemek ve seyretmek için her türlü fedakarlığa katlanır,her işini bırakıp onların konserlerine koşar. Milyarlarca lirayı ne yapar yapar bulur konserlere yatırır. Sanatcıyı dinlerken kendinden geçer şehvetten bayılır kalır. Artık onun Allahı şehvetidir Ama aynı sanatçı mesela Ahmet özhan şarkı söylerken gençler ona tapıyorlardı. Onu dinlerken kendilerinden geçiyorlardı . Konserine gitmek ona sarılmak ona dokunmak için can atıyorlardı . Şimdi ne oldu Ahmet özhan şarkı söylemeyi bıraktı ilahi söylemeye başladı . Bir Allahın kulu genç onu dinliyor mu hayır. Niçin aynı adam olmaz; o şimdi şehvetimizi kamçılayan şarkı söylemiyor. Yusuf islam diye adını değiştiren ingiliz sanatçı ilahi söylemeden müslüman olmadan önce bütün dünya gençleri ona tapıyordu şimdi ne değişti aynı adam aynı ses fark şu önceden şehveti kabartıyor şehveti körüklüyor şehveti ateşliyordu şimdi ise Allah diyor. Gençler Tarkana tapıyor değil mi Tarkan şarkı söylerken birden bire ilahi söylemeye başlasa kesinlikle eminim ki salonda bir tek genç kalmaz herhalde ne dediğim anlaşılmıştır.
     GENÇLER BİZ ŞİMDİ KEŞKE DİYORUZ NE OLUR SİZDE YARIN KEŞKE DEMEYİN
    Sayın gençler yanlış anlamayın biz gençken farklıydık demiyoruz. bizde aynı sizin gibiydik ama bizi uyaracak bize yol gösterecek kimse yoktu. Yaşalanınca hatamızı anladık ama iş işten geçti biz şimdi diyoruz ki bizim düştüğümüz hataya gençler düşmesin. Gençler biz yaşlıları şöylede suçluyor tabi siz her türlü zevki tattınız her haltı işlediniz bıktınız şimdi bizim yapmamazı istemiyorsunuz. nefislerine öyle temize çıkarıyorlar. Peki diyelim ki öyle bizim kafamız tavana mı erdi, bize yaptıklarımız ne kazandırdı hiç. Biz diyoruz ki biz ateşe girdik çıktık yandık siz yanmayın. Bizi ateşten uzaklaştıracak kimse yoktu yol gösteren örnek olan yoktu biz size örnek olmaya yol göstermeye çalışıyoruz.Bizim yediğimiz kazığı sizde yemek zorunda mısınız. Ama maalesef kendi çocuklarımız başta olmak üzere hiçbir gence derdimizi anlatamıyoruz. gençler,içkinin,uyuşturucunun,şehvetin,sigaranın,kumarın ve bilumum kötülüklerin kurbanı oluyor en verimli çağlarını boşa geçiriyor.Yıllar geçiyor arkaya bir bakıyorlar ki pişmanlık nedamet,üzüntü,günah,kırgınlık,kötülük,boş yıllar,boşa geçen ömür ve kötü bir son. Gençler sizi canımızdan çok seviyoruz. siz bizim geleceğimiz istkbalimiz.umudumuz her şeyimizsiniz. Sizden tek bir ricamız var bizim düştüğümüz hatalara düşmeyin. Bizim yaptığımızı yapmayın.size eğlenmeyin ,müzik dinlemeyin,zevkinizden sefanızdan geri kalın demiyoruz.şehvetinizden tamamen vazgeçin arkadaşlarınızı tamamen terkedin demiyoruz. sadece ne olur bunlar sizin istkbalınizi karartmasın kötü arkadaşlar edinip kötü yola sapmayın şehvetiniz ve eğlenceniz sizi okulunuzdan,istkbalinızden etmesin gençlik tarlaya tohum atma yaşlılıkta hasat zamanıdır. Bizim gibi yaşlanınca boş bir araziyle karşılaşmamak için toprağa tohum ekin toprağı kazıyın,sulayın,enek verin ki yaşlandığınızda ürün alın bizim amacımız o yoksa başka bir amacımız yok.Kötü insanları örnek alacağınıza niçin iyi insanları örnek almıyorsunuz. Mesela fatih 9 yaşında Kuranı ezberledi. 22 yaşına kadar her türlü tahsili yaptı 22 yaşında istanbulu fethetti sizde öyle genç olun istiyoruz. sizinde bir fatih olmanızı istiyoruz.
EY GENÇ ŞEHVET,NEFİS VE ŞEYTAN DÜŞMANINA KARŞILIK 4 SİLAHIN VAR
Ey genç kardeşim. Şehvetin varsa,nefsin varsa,şeytanın varsa,şeytan olmuş arkadaşların varsa Onları yok edecek 4 silahın var
1-Aklın
2-İmanın
3-Vicdanın
4-İraden
 İşte bu 4 silaha sarılarak kendini kurtarabilirsin. şehvetin seni kudurttuğu zaman hemen iman silahına sarıl,ve ateş et, şehveti tam kalbinden vur. Bir kadına veya erkeğe tutulmuşsun onun için okulunu,işini,paranı,istikbalini her şeyini feda ediyorsun. Niçin 10 dakikalık zevk için değer mi düşün o 10 dakkalık zevk sana çok pahalıya patlıyacak belkide hapislerde sürüneceksin belki de yuvan yıkılacak evinden,işinden,istkbalinden,şerefinden,haysiyetinden,okulundan,akrabandan,sevdiklerinden herşeyinden olacaksın değermi, düşün bir kez değil bin kez düşün.
ELBETTE İSTİSNA KAİDEİ BOZMAZ İMANLI GENÇLERE MÜJDELER OLSUN
BİRBİRİNİZİ SEVMEDİKÇE İMAN ETMİŞ OLMAZSINIZ
   Sayın okurum insan için en büyük kazanç ve mutluluk Allahın sevgisini kazanmaktır.Allah(cc) Zalimleri,fesatcıları,kafirleri,haddi aşanları,kibirlenenleri asla sevmez.Buna karşılık takva sahiplerini tevbe edenleri sabredenleri,,ihsan ve iyilik sahiplerini,birre ulaşanları,adaletli olanları,ibadetini yapanları,tevekkül edenleri,sever.Allahın sevgisine ancak onun emirlerine uymak peygamberinin yolundan gitmekle ulaşılır.
AYET:(Ali imran.31)'' Deki eğer Allahı seviyorsanız.bana uyunuz ki Allahta sizi sevsin,ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayan ve esirgeyendir.''
Müslümanın görevi sevgisini iyiye güzele ve meşru olana yöneltmektir. Sevdiğini Allah için sevmek sevmediğinide Allah için sevmemektir. Nitekim peygamberimiz(sav)
HADİS:Ruhum kudret elinde olan Allaha yemin ederim ki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz,birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.yaptığınız taktirde sizi sevgiye ulaştıracak birşey söyliyeyem mi. Aranızda selamlaşmayı yayın. Karşılaştığınızda birbirinize selam verin.(Müslim) görüldüğü gibi Allah için birbirini sevmenin iman alameti olduğunu peygamberimiz bize bildiriyor.Nitekim Allah kendisinin de sevdiği kula karşı çok şefkatli ve merhametli olacağını bakın şu ayetle bildiriyor.
AYET:(Maide.54)''Allah sevdiği ve kendisini sevenlere karşı çok şefkatlidir.''
İnsan oğluna sevgi doğuştan verildiği için sevmek için bahaneler arar. Çünkü sevgi su,hava,toprak kadar hayati bir ihtiyaçtır.Sevgi olmazsa dünyanın düzeni yıkılır.Nasıl mı başta Cenabı hak yarattığı kulları sevmeseydi. Kulların bunca isyanına katlanmaz.Asi olduklarında bütün kullarını yok öderdi. Biliyormusunuz ki Allah(ismi celalin anlamı(sevgidir) evet Allah(cc) sevgi demektir. Alah(cc) kullarını sevmeseydi. Bunca verdiği nimetlere karşılık kulların daima kendisine isyan etmesine rağmen onların rızıklarını kesmiyor. onlara nimetlerini vermeye devam ediyor.Kullarını sevmese buna katlanır mı.Yine cenabı hak dünya düzenini devam edebilmesi için bütün canlılara sevgisinden verdi.İşte bu nedenledir ki. Vahşi bir aslan yavrusunun üzerine titrer bütün canlılar böyledir Çünkü böyle olmasa nesil devam etmezdi bir ana çocuğu için seve seve canını verir. Kaldı ki Cenabı hak karşı cinsler arasında da sevgi oluşturmuştur. Yoksa hiç tanımadığı bilmediği bir insanın kahrını niye çeksin değil mi. Ama aralarına sevgi, merhamet,aşk,şehvet,ayrı kabiliyet,ayrı özellik koydu ki karşı cinsler birbirine muhtaç olsun birbirlerinin kahrını çeksin .Görüldüğü gibi sevgi yaşamanın hayatın düzenin geleceğin Dünyanın Ahiretin ve tüm işlerin ana kaynağıdır. sevgi olmadan hiçbir şey olmaz.sevgi en büyük güçtür.
                                   SEVGİSİZ DOSTLUK OLMAZ
Sayın okurlarım.Bir delikanlı ve bir genç kızın aralarında sevgi bağı olmasa Birbirlerine ayak bağı olacak biribirlerinin özgürlüklerini kısıtlayacak olan evliliği gerçekleştirirlermiydi.Birbirlerini hiç tanımayan iki yabancı bir yastığa baş koyarlarmıydı.Kadın gece güzndüz durmadan usanmadan kocasına hizmet edermiydi. erkek akşama kadar çalıştığı ve kazandığı parayı karısına harcar mıydı.Eğer Allah onlara evlat sevgisi vermeseydi Binbir zahmete katlanıp çocuk yetiştirirler miydi Eğer evlatlara ana baba sevgisi vermeseydi Yaşlı olan ana babaya evlat hiç bakar mıydı.İşte neslin devamı için Allah(cc)İnsanlara karı koca evlat ana baba sevgisi vermiştir ve bunlar birbirlerini menfaat için değil. Karşılıksız severler. Bırakın menfaati onlar için kul köle olurlar canlarını seve seve verirler. Ayrıca toplum düzeninin devamı için çok çeşitli sevgiler vardır. işçi,patron,öğrenci,öğretmen,memur,amir,küçük,büyük, birbirlerini severler. ayrıca aynı dinde olanlar,aynı vatanı paylaşanlar,aynı köyde,aynı mahallede,aynı şehirde oturanlar, aynı partiyi,aynı takımı tutanlar,habileri aynı olanlar,aynı okula gidenlar,aynı kusta okuyanlar,aynı filmi sevenler,aynı şarkıyı sevenler,aynı kahveye gidenler,hatta aynı araba kullananlar bu örnekleri çoğaltmak mümkün bu kişiler birirlerini severler. Çünkü canlılar brbirini sevmek için yaratılmışlardır.Bu sevgi sadece aynı aynı tip canlılar arasında değil ayrı canlılar arasında da mevcuttur. Mesela insanlar köpekleri ve kedileri ve atları ve kuşları hemen hemen hayvanların çoğunu severler. Hayvanlarda buna karşılık mesela köpek ve kedi onu seven insanı hiç terketmez ölse bile sahibinin mezarında sahibinin başında bekleyipte ölen çok köpek ve kediye rastlanmıştır. Sadece bu değil çiçek ve güllere sevgi gösterildiği zaman daha çabuk ve daha canlı renklerde açtıkları artık ispatlanmıştır.
                RABBİM KALPLER ARASINA KÖPRÜLER KURMUŞTUR
Sayın okurlarım(Enfal.63)(ellefe beyne gulubihim)'' Kalpler arsında köprüler vardır. Kalpler birleştirilmiştir. Şunu iyi bilmek lazımdır ki eğer karşınızdaki insanın sizi sevmesini istiyorsanız önce siz onu sevin. Sizin kalbinizdeki sevgi onun kalbine nakşedecek köprü kurulacak oda sizi sevecektir.Hani şimdiki tabirle elektiriklenme olacaktır. Ancak çeşitli nedenlerle karşınızdaki size sevgisini belli etmeyebilir buna aldanmamalı sevgimizi karşımızdakine belli etmeliyiz ve onu sevdiğimizi söylemeliyiz.kim diyor bunu peygamberimiz işte
HADİS:''(iza ehebberreculu ihahu felyuhbirhu ennehu yuhibbehu)''Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona bildirsin''(Ebu davut-tirmizi)
Görüldüğü gibi insan karşısındakine sevgisini belli etsin ki aradaki dostluklar pekişsin kalplerdeki kırgınlıklar şüpheler ortadan kalksın . Bu hadisi şerife rağmen maalesef karı kacasına, koca karısına şımarır diye sevdiğini söylememekte böylece nice yuvalar boşuna huzursuz olmakta bazen de yıkılmaktadır. Özellikle kadınlar seni seviyorum cümlesine çok önem vermekte bunu söylemeyen kocalarından soğumakta ve maalesef bu sözü söyleyen başka erkeklere kapılmakta ve yuvalarını yıkmaktadırlar. O nedenle bilhassa erkekler lütfen peygamberimizin bu hadisi şerifini uygulayalım herkese ama bilhassa hanım ve çoçuklarımıza onları sevdiğimizi söyleyelim ve ispat edelim. Bugün psıklogların en çok üzerinde durdukları şey çocuklara oyuncak,elbise hediye almaktan çok onları sevmemiz gerektiği üzerinde çok duruyorlar. Çocukluğunda sevgi almayan sevilmeyen çocukların ilerdeki hayatlarında başarılarının imkansız olduğunu,aşağılık kompleksli,kişiliksiz,aşırı asabi,hastalıklı,başarısız topluma yük bireyler haline geldiklerini belirtiyorlar. O halde gelin çocuklarımıza sevdiklerimize,arkadaşalarımıza akrabalarımıza,hayvanlara bitkilere ve her şeye sevgimizi verelim sevgimizi belli edelim. Allahın bizi yaratmasındaki gayesi kendisine kul olmak ve kendisini sevmek olduğunu unutmayalım.
                        DOSTTA ARANMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Sayın okurlarım kişi dostluk edeceği kimselere dikkat etmelidir nitekim Peygamberimiz(sav)şöyle buyurur
HADİS:''(elmeru ala dini halilihi felyenzur ehedukum men yuhalıl)'' Kişi dostunun dini ve ahlakı üzerinedir. Öyleyse herhangi biriniz dostluk edeceği kimseye dikkat etsin'' buyurmuştur. Dostta aranması gereken özellikler şunlardır.
1-AKILLI OLMAK: Akıl sermaya ve asıldır.ahmak olan kişinin dostluğu insana daima zarar getirir. Sonu dargınlık ve ayrılıktır. Nitekim hz Ali(ra)''Ahmak ve cahil ile arkadaşlık , dostluk etme.ondan kendini koru. Nice ahmaklar vardır ki dostlarını helak ederler. Kişi dostu ile ölçülür.Bir şey için diğer şeyde kıstas ve ölçü vardır. kalpler buluştuğu zaman.Birinin diğerine tesiri vardır.Akıllı düşmandan korkma ahmak dosttan kork Ahmaktan uzaklaşmak Allaha yaklaşmaktır.'' demiştir.
Süfyani sevri: ise'' Ahmak olanın yüzüne bakıp durmak büyük hatadır.demiştir.Akıllı olmayan dost sana iyilik yapacağım derken sana kötülük yapar.toplum içinde seni mahçup duruma düşürür.Kendi seviyesine seni indirir.Toplum tarafından küçümsenmene sebep olur.itibarını bitirir. Toplumun sana olan saygınlığını bitirir.Yanlış anlaşılmana dedikodunun yapılmasına sebep olur.ahmak dostttan kaçıp Akıllı düşmanla birlik olman senin için daha hayırlıdır.
2-GÜZEL AHLAKLI OLMAK:''Güzel ahlak bir dostta mutlaka aranmalıdır,zira aklı başında nice insanlar vardır ki her şeyi olduğu gibi bilir anlar fakat kötü huylarını yenemediği ,ahlakını güzelleştiremediği ,nefsine ve şeytana yenik düştüğü, iradesine sahip olamadığı için.Kızdığı zaman hiddetini yenemez.Şehveti kendine galip gelir.cimriliği veya korkaklığı üstün gelir.bile bile yanlış yola sapar.böyle bir dost insana büyük zararlar verir.Söyle bana dostunu söyliyeyim sana kim olduğunu atasözünün gereği olarak.onunla bir tutulmana sebep olur. Zamanla sende güzel ahlakını yavaş yavaş kaybeder sende onun gibi olursun.o nedenle böyle insanlarla dost olunmamalı,arkadaş olunmamalı,böyle insanlarla oturulmamalı,sohbet edilmemeli,hemen onlardan uzaklaşmalıdır.ki onun kötü ahlakı senin güzel ahlakını bozmasın.Üzüm üzüme baka baka kararır demişler. Aman sakın onun kararmış kalbine bakarak nur gibi kalbini karartma.onu güzel ahlaklı yapabiilirsen bu gücü kendinde görürsen ona yaklaş ancak ava giderken avlanmakta var bu işin içinde o nedenle avlanacağını anlarsan hemen uzaklaş nefsin sana böyleleri ile dost ol der. sakın nefsine uyma. çünkü nafis daima kötülüğü emreder(Yusuf.53)Şeytana da uyma çünkü şeytan da en büyük düşmanındır.
3-FASIK OLMAMAK: Günahları işlemekte ısrar eden fasıkın dostluğundanda hayır gelmez. Günah işleyen kişinin dostluğuna güven olmaz. Çünkü o gayesine ulaşmak için herşey yapar.Nitekim Allah(cc) bizleri böylelerine karşı uyarmaktadır.
AYET:(Kehf.28)''Kalbi zikrimize kapalı olan heva ve hevesine uyan kimseye itaat etme(ona güevenme dost kabul etme)''yine başka bir ayeti kerimede
AYET:(Taha.16)'' Zikrimizden(Kuran-ı kerim) yüz çevirip ancak dünya hayatına dönenlerden yüz çevir'' ve
AYET:(lokman .15)'' Bana yönelenlerin yolunu tut.'' buyurarak fasıklarla dost olmamız gerektiğini onlara itaat etmememiz gerktiğini,onlardan yüz çevirmememiz gerektiğini ve ancak Allaha yönelenlerle dost olmamız gerektiğini bize bildiriyor.
4-BİDAT SAHİBİ OLMAMAK.''Bidat sahibi olanlarla dost olmak doğru bir davranış değildir.Hz ömer(ra) şöyle demiştir.'' Sadık kardeşlik bul ve arasında yaşa dürüst samimi arkadaşlar dostlar.genişlikte süs ve ziynet, darlıkta yedek sermayedirler. Dostunun sana düşen işini güzel şekilde görki luzumunda daha fazlası ile karşılaşasın.Düşmanından uzaklaş her dosta bel bağlama,ancak emin olanları seç.emin olanlar Allahtan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma onlardan kötülük öğrenirsin.onlara sırrını verma ifşa ederler, yayarlar, işlerini Allahtan korkanlara danış ve onlarla istişare et.
Alkametul utaridi: Oğluna vasiyetinde şöyle demiştir.''Oğlum arkadaşlık ihtiyacını duyduğun zaman kendisine hizmet ettiğin kimse seni hizmetci mevkiine düşürmesin. izzeti nefsini koruyan arkadaşlığında sana şeref veren seni ziynetlendiren ve ihtiyaç anında sana yardım edenlerle düş kalk. Hayır işlerinde sana yardımcı olan iyiliklerini söyleyen kusurlarını gizleyen kimselerle samimi ol. kendisinden birşey istediğin zaman veren ,sustuğun zaman seninle konuşan,sıkıntılı olduğun zamanlarda yardımına koşanlarla buluş.sözünü tastik eden.icabında emrini yerine getiren.tartışma esnasında seni tercih eden.kimselerle sohbet et.Arkadaşlık dostluk edeceğin kişi şu iki kişiden biri olmalıdır.ve bunlardan başkası ile arkadaşlık etmemelisin.birincisi kendisinden din ve ahlak konusunda faydalanabileceğin kişi ikincisi ise din ve ahlak konusunda senden faydalanacak kişi
                                   İNSANLAR 4 KISIMDIR
1-Tatlı: Ondan ye çünkü yemekle ondan doyum olmaz.
2-Acı: acı yenmez
3- Mayhoş: o senden bir şeyler almadan sen ondan bir şeyler al
4-Tuzlu: yalnız ihtiyaç zamanında ondan az bir şey al.
                       4 KİMSEYLE DOSTLUK YAPMA
1-Yalancı.çünkü sen ona inanırsın aldanırsın.zira o serap gibi uzağı yakın yakını uzak gösterir.
2-Ahmak: ahmaklada dost olma çünkü sana karı dokunacak yerde zararı dokunur.
3-Cimri: cimriylede dost olma çünkü o acil olan ihtiyacını bile görmez.
4-Korkak: korkaklarda dost olma,çünkü o en küçük sıkışmada hemen seni satar.
                3 TÜRLÜ DOSTLUK VARDIR
1-Ahiret dostluğu:
2.- Dünyalık dostluğu
3-Sohbet dostluğu bu üçünü bir adamda bulabilirsen ne mutlu sana .
                DOSTLUĞUN 6 TÜRÜ DAHA VARDIR
1-Gıda.: gida gibi dostluk vucut gıdasız olamayacağı gibi insanda böyle dostsuz olamaz.
2- ilaç: ilaç gibi dostluk .bazı zamanlarda ihtiyaç olur. imdadına yetişir.
3- hastalık gibi dostluk: İnsan hiçbir zaman onu istemez ama bazen yakalanır.
4-İnsanlar ağaçlar ve bitkiler gibidir. bazısının hem gölgesi vardır hem de meyvesi vardır. Her şekilde sana faydalı olur. Ahiretini de dünyanı da kurtarır.
5-Bazısı vardır gölgesi vardır meyvesi yoktur. Yani dünyalıkta sana faydası vardır ancak ahiretine faydası yoktur.
6-Bazısı da vardır ki ne meyvesi vardır nede gölgesi böylelerinden uzak durmalıdır. Sana dünyalık ta Ahiretlikte faydası olmadığı gibi senin dünya ve ahiretine zarar verir.
DOSTLUK HAKLARI SEKİZDİR
Sayın okurlarım dostluk hakları sekiz tanedir.
1-MAL:Dostlar arasında mal ile yardımlaşmak 3 derecedir.
A-En aşağısı dostunu hizmetçi kabul edip malının fazlasından onun ihtiyacını gidermek. Bir ihtiyacı olduğu zaman sende varsa istemesine hacet kalmadan hemen ihtiyacını temin edersin.zira onu istemeye mecbur etmek dostlukla bağdaşmaz.
B- Dostunu kendi seviyende tutmak.Onu mal ve servetine ortak gibi kabul edip icabında malını onunla paylaşmak.
C-Dostunu kendine tercih edip onun ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih etmek.Dostluğun en üst seviyesi budur .Gerçek dostlukta budur.Eğer dostun hakkında bu üç şeyden hiçbirine sahip değilsen senin o kişiye dost olmadığın anlaşılır. Eğer bu 3 şeyde dostunda yoksa o senin dostun değildir. Hemen ondan uzaklaş kuru kuruya arkadaşlık yapmak . Ölülerle arkadaşlık yapmak kadar luzumsuzdur. Borçlu ve sıkışık olduğun zaman bırak istemeden vermeyi istediğin halde param yok diyorsa Kendisinde yoksa bile başkalarından araştırıp senin işini görmüyorsa bu kişi senin dostun değildir. Hemen ondan uzaklaş. Özetlersek dost ya malının fazlasını sen ondan istemeden sana verirki bu dostluğun en alt derecesidir. Ya kendinde olanı seninle paylaşır.Yada seni kendine tercih eder. Bu üçü de yoksa o kişi senin dostun değildir. Ondan uzaklaş.
2-YARDIM ETMEK: Dostluğun ikinci hakkı dostunun yardımına o istemeden ve kendi işini sonraya bırakarak koşmaktır.ona yardım ederkende surat asmamak güler yüzlü olmak gerekir.Yoksa söylene söylene surat bir karış yaptığın yardımı dostunun burnundan getiren yardım geçerli değildir.bu dostuna yardım değil zulum olur.
HADİS:Peygamberimiz(sav) buyuruyor ki.Bilmiş ol ki Allahın yeryüzünde çok değerli kapları vardır.o kaplar kalplerdir.Bu kalplerin Allah katında en sevimlisi günahlardan pak, dinde gayretli,ve dostlarına en yumuşak olandır. Dostlukta usul onun ihtiyacını kendi ihtiyacın gibi hatta daha mühim kabul etmen ve kendi ihtiyaçlarını unutmadığın gibi onun ihtiyaçlarını da araştırıp daima hatırından çıkarmamandır. Onun müracatına luzum kalmadan yardımına koşman. ve yardımda bulunurken kendine bir pay ayırman Yaptığın yardımı kabul etmesini lutuf saymandır.Hatta yanlız ihtiyaçlarını gidermekle yetinmeyip önceliği ona vermelisin.
Hasan Basri(ra)'' demiştir ki''Bizim dostumuz bize ailemizden daha sevimlidir. Ailemizi bizi dünyada arar Dostlarımız ise mahşer yerinde arar.demiştir.'' Eğer bir dostunuzu 3 gün peş peşe görmediyseniz. ziyaretine gidin işi varsa yardım edin. Hasta ise onunla ilgilenin.
Sayın okurum görüldüğü gibi dostluk öyle basit bir şey değil,lafta dost olmak başkadır gerçek dost olmak başkadır.
3- DİL: Dostluğun 3 .hakkı dildir. Dost gerektiğinde susmasını gerektiğinde konuşmasını bilmelidir. Susması demek dostunun huzurunda veya o olmadığı zamanda dostunun kusurlarını biimezden gelmek. ve onlardan hiç bahsetmemektir. Münakaşadan kaçınmak , işin iç yüzünü kurcalalamamaktır. Dostunu yolda gördüğü zaman nerden gelip nereye gittiğini niçin gittiğini sormaz gerçek dost . Çünkü belki açıklamak istemez,belki yalan söylemeye mecbur kalır. Dostunu yalan söylemeye mecbur bırakmak gerçek dostun işi değildir. Dostun yanlızca sana söylediği sırrı aramızda kalsın dediği sırrı başkalarına söylemek ahlaksızlıktır. Emanete ihanettir. hatta öyle olmalısın ki zamanla dostunla aran açılsa bile hatta düşman bile olma durumunda kalsanız bile sana söylediği sırrı yinede söylememelisin. Dostun hakkında duyduğun kötü sözleri ona söyleyip onu üzme . Dostunun kötülüklerini gizleyip iyiliklerini söyle. Eğer dostunun iyiliklerini başkalarına söylemiyorsan. Onu çekemiyorsun, kıskanıyorsun demektir.ki dost dostu asla kıskanmaz. hatta onun kendinden üstün olmasını ister. Dostunun ve aile efradının kusurlarını söylemek zaten gıybettir.gıybet değil dostlar arsında herkes için haramdır ama dostlar arasında daha büyük haramdır.Gıybetten kurtulmanın iki yolu vardır.
A-Kendi halini düşünmektir.Kendinde bir kusur bulduğun zaman sen nasıl kendi kusurunu düzeltemiyorsan onunda kendi kusurunu düzeltemediğini düşünerek.onu mazur görmelidir.oda senin gibi bir insandır.onunda senin gibi nefsi ve şeytanı var. Belkide onun kusurunun aynısı sende yok ama Belkide senin başka kusurların onun kusurlarından daha büyüktür bunu düşün.Onun kusurlarını değil kendi kusurlarını gözünde büyüt onun kusurlarını ise affet.İşte o zaman dedikodu yapmaktan kurtulursun.Nefsinin esiri olmazsın.Kusursuz insan olabilirmi
B- Dedikodudan kurtulmanın ikinci yolu Kusursuz dost arayanın dostsuz kalacağını kusursuz insan olmayacağını bilmendir.insanların iyilikleri olduğu kadar kusurları da vardır. Aranan iyiliklerin kötülüklerden fazla olmasıdır. Mümin, mümin dostunun daima iyiliklerini hatırlar. Kötülüklerini unutur ki bu sayede sevgi ve saygı artar. İnsanların daima kusurlarını araştıranlar.ahlaksız münafıklardır. mümin daima mazeretleri kabul eder. Münafık ise daima hataları araştırır. Gerçek dost dostunun kusurlarını bağışlayandır. Hiç kötülüğü olmayan hiç kusuru olmayan bir insan olamayacağı gibi hiçbir iyiliği olmayan bir insanda düşünülemez. Her insanın mutlaka iyi bir tarafı vardır. Sen insanların iyi tarafını bul Dostunun iyiliği bir nokta ise o noktayı görmen dostunu memnun eder,ve o nokta kadar olan iyiliğinin artmasına sebep olursun. böylece zamanla .dostunun iyilikleri kötülüklerini geçer. Dostunun kötülüklerini ne kadar büyük olursa olsun görmemen dostunun kötülüklerini azaltmasına sebep olur. Yoksa bir adamın kötülüklerini söylemek, yaymak,ifşa etmek,o kişiyi asla o kötülükten vazgeçirmez. Üstelikte aleniyet kazandığı için.gizli yaptığı kötülüğü aşikare yapmaya başlar.ve başkalarına da örnek olur.o halde dostunun iyiliğini düşünüyorsan kötülüklerini kusurlarını gizle,iyiliklerini de yay anlat,böylece onu cesaretlendirmiş iyilikleri yapmaya teşvik etmiş olursun
Sayın okurlarım ne yazık ki bugün insanlar bırakın dostunun kötülüklerini gizlemeyi ve iyiliklerini yaymayı tam tersini yapmaktadırlar. yani dostunun iyiliklerini gizleyip görmezden gelmekte ve kötülüklerini bire bir katarak abartarak, ekleyerek, dramatize ederek ballandıra ballandıra anlatmaktadırlar. bunun sebebi nefis konusunda işlediğimiz gibi kendi nefislerini temize çıkarmak, kendi nefislerini haklı çıkarmak ve kendi egolarını tatmin etmektir. Kendi kusur ve hatalarını gizleyip,toplum nazarında itibar kazanmaktır. Başkalarının kusur ve hatalarını söyleyerek ve yayarak onları toplumun nazarında küçük düşürmektir. Halbuki böyle yapanlar. kendilerini küçük düşürdüklerinin farkında değillerdir. Dostun hakkında kötü konuşmamak. sana borç olduğu gibi Kalbinden de sui zan( kötü düşünce) geçirmemen sana borçtur. Zira Allah(cc) sui zannı yasaklamıştır.
AYET:(İsra.36)''İyi bilmediğin şeyin ardına düşme''
AYET:(Huccurat.12)'' Ey iman edenler zannın çoğundan kaçının zira zannın çoğu haramdır.'' buyurarak sui zannı kesin olarak yasaklamıştır. Peygamber efendimizde
HADİS:''Allh(cc) müminin mümine kanını,malını,ve ırzını haram kıldığı gibi aleyhinde kötü zanda bulunmayı da haram kılmıştır.''
HADİS:Sui zandan son derece sakının zira sui zan sözlerin en yalanıdır.'' Sui zan insanı tecessüse yani kusur araştırmaya sevkeder.zira Allah(cc) bunuda yasaklamıştır.(Huccurat.12)'' (ismuvvela tecessessü)''tecessüs etmeyin ''yani kusur araştırmayın buyurmuştur. Peygamberimniz(sav)
HADİS:Suç araştırmayın gözünüzle kusur araştırmayın.birbirinize arka çevirmeyin.Ey Allahın kulları kardeş olun(Buhari) Gerçekte dost dostu hakkında sui zanda bulunmadığı gibi .Onun kusurlarınıda araştırmaz.Allah(cc) ayıpları örter.,günahları bağışlar,kulunun kusurlarından vazgeçer. Allah(cc) kendi yarattığı ve sayısız nimet verdiği kullarını bağışlıyor,kusurlarını gizliyor,günahlarını affediyor da sen nasıl oluyor da kendin günahlara batmışken kendin kusurlu olduğun halde belki de karşındaki Allahın huzurunda senden üstün olabileceği halde kusurları bağışlamaz.Açığa çıkarırsın Yoksa haşa onu sen mi yarattın sana ne; bu huyundan derhal vazgeç.Bilmiş ol ki kendin için sevdiğini başkası içinde sevmedikçe bırak dost olmayı kamil bir müslüman bile olamazsın. Elbetteki dostun senden sırlarını, hatalarını gizlemeni bekler. Böyle yapmazsan dostluğunuz biter. Senin dostunun sırlarını açığa çıkarman onu kıskandığını gösterir. Yalanın caiz olduğu yerler vardır. bunlardan biride dostunun kusurları konusunda yok böyle bir şey diyerek o kusurun onda olduğunu bile bile yalan söylemelidir. Nitekim peygamberimiz(sav)
HADİS:''Din kardeşinin ayıplarını örten kimsenin Allah(cc) dünya ve ahirette kusurlarını örter.(ibni mace)
HADİS: Bir kişi etrafına bakınarak sana bir söz söylediyse o söz sana emenettir. emenete hıyanet etmemeli o sözü saklamalısın''(Ebu davut)
HADİS:'' Meclisler emniyet yeridir. Orada konuşulanlar harice çıkmaz.ancak şu 3 meclis müstesnadır.
1-Haksız yere adam öldürülme konusu konuşulan meclis
2-başkalarının ırzına taarruz için hazırlık yapılan meclis
3-Başkalarının malına tecavüz için hazırlanan bu konunun konuşulduğu meclis.(Ebu davut)
Ahmak olanın kalbi ağzında,Yani ahmak sır saklayamaz her bildiğini olur olmaz yerlerde söyler. Bu nedenle ahmak ile dost olmamak lazımdır. akıllı olanın dili kalbindedir. Alimin birine sırrı nasıl saklarsın demişler. O haber vereni inkar eder.haber almak isteyene de yemin ederek o sırrı saklarım demiştir. Sana emanet edilen sırı göğsüne yerleştir. Öyleki o göğüs o sırrın mezarı olsun.
Eğer dostun sana bir sırrını söylerse. O sırrı tamamen unut. Dostuna sırrını söylemeden önce onu dene sır olmayan önemsiz bir şeyi büyük bir sırmış gibi ona aktar sakın kimseye söyleme diyede tembih et. Sonrada aranız açıldığında o sırı söyleyip söylemediğine bak. Eğer senle dargınken bile sırrını söylemiyorsa o senin gerçek dostundur.Aslında en güzeli sırrını kimseye söylememektir. Yavuz sultan selim mısırı fethedeceği zaman çok büyük hazırlıklar yaptırıyor sefere hazırlanıyordu . Fakat hiç kimse seferin nereye yapılacağını bilmiyordu. En yakını olan sadrazam padişahım nereye sefer yapacağımızı bana bile söylemiyorsun yoksa benim sır tutmayacağımımı zannediyorsun. Bana güvenmiyormusun yoksa . diye sorunca padişah kızgınlıkla be hey sadrazam sen beni sırrını saklamakla mı suçluyorsun. Bana güvenmiyor musun ben sırrımı sakalayamazsam senden ne hakla sırrımı saklamamı isterim. emin ol ben sırrını saklayan insanım demiştir. Ne güzel bir cevap sen kendi sırrını saklayama söyle ondan sonrada başkalarından senin sırrını saklamasını iste, akıl işi değil. sen kendi sırrını saklayamayıp söylersen başkaları senin sırrını niye saklasın. onlara kızmaya ne hakkın var değil mi.
Sayın okuyucum 4 durumda sana karşı tavırları değişen ile dost olma.
1- kızdığı zaman sana tavırları değişiyorsa
2-menfaati olduğu zaman sana tavırları değişiyorsa
3-Şehvet hisleri galebe geldiği zaman tavırları değişiyorsa
4- kalabalık bir ortamda sana karşı tavırları değişiyorsa o kişi dostun değildir ondan hemen uzaklaş. Gerçek dostlar kızdıkları zaman veya seninle araları açıldığı zaman bile iyiliğini söyler kötülüklerini açığa vurmazlar. gerçek dost olmayanlar ise iyiliğini gizler kötülüklerini açığa çıkarırlar. Dostunun her sözüne itiraz etmemek lazımdır,susmak lazımdır.Kötü kişiyle mücadele üzülmene iyi kişiyle mücadele küstürmene sebep olur.Nitekim peygamberimiz(sav)
HADİS:''Haksız olduğu halde mücadeleden vazgeçen kimseye Allah(CC) cennette kenar bir yerde ev inşa ettirir. Fakat haklı olduğu halde mücadeleden vazgeçene ise cennetin ortasında büyük bir köşk inşa ettirir(tirmizi,ibnimace)
HADİS:'' Birbirinize arka çevirmeyin husumet beslemeyin,çekememezlik yapmayın,aranızı açmayın,Ey Allahın kulları kardeş molun.Müsliman müslimanın kardeşidir.ona zulmetmez.onu mahrum etmez.onu terketmez.kişiye kötülük olarak din kardeşine hakaret etmesi yeter.(müslim) HADİS:''Mücadeleyi terk edin zira onun karı azdır.faydası az olduğu gibi dostlar arasına husumetin girmesi,ne sebep olur.Şüphesiz luzumsuz münakaşalar dostları azaltır.husumeti çoğaltır. Bir kişiye düşman olman karşılığında bin kişiye dost olacağını bilsen bile bin dostundan vazgeç. Ama bir kişiye düşman olma.Velhasıl mücadelenin en büyük sebebi karşındakinin cehaletini ortaya koymak suretiyle onu tahkir edip kendisinin akıl ve fazilet ve şeref yönünden üstünlüğünü ortaya çıkarmak karşındakini küçük düşürmektirki bu kibirdir. Kendini üstün görme karşındaki küçük görmedir.Bu zaten dostluk değil düşmanlıktır.
HADİS:''Kardeşinle mücadele etme onunla alay etme ve ona verdiğin sözden dönme(tirmizi)
HADİS:'' Siz mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz öyle ise onları güler yüz ve güzel ahlakla memnun etmeye çalışın.(taberani hakim.Mücedele güzel ahlakın zıddıdır.Bu konuda o kadar hassas olki mücadele olacağını tahmin ettiğin konuyu dostuna sorma. hatta dostun hadi kalk gidelim dediği zaman nereye gidiyoruz diye sorma.Dostluğun hakkı hiç sormadan kalkıp beraber gitmektir.
4- KONUŞMAK: Dostluğun dördüncü hakkı konuşmaktır. Kardeşlik, arkadaşlık ,dostluk kötü sözlerden susmayı gerektirdiği gibi iyi sözleri konuşmayı da gerekli kılar.muhabbeti arttıracak sözleri konuşmak dostluğun gereğidir. Çünkü dost edinmekteki gaye ondan faydalanmaktır. Mesela bir derdi olup olmadığını sormalı ve üzüntüsünü gidermelidir. Neşeli hallerinde neşesini ve sevimcini paylaşmalı ve onu dostunu söylemelidir. Dostluğun manası neşe ve sevinci ,elen ve kederi,paylaşmaktır. Nitekim Resulullah (sav) HADİS:''Sizden biriniz kardeşini sevdiği zaman sevgisini ona duyursun(Ebu davut-tirmizi) buyurmuştur.
Peygamberimizin karşınızdakine sevdiğinizi söyleyin buyurması sevginin ve dostluğun artması içindir. Siz karşınızdakine seni seviyorum dediğiniz zaman herhalde size düşmanlığı artmaz. öyle değilmi. Aksine oda seni sever ve dostluğunuz artar. Sende karşındakinin seni sevdiğini anladığın zaman ona karşı sevgin iki kat daha fazla artar. Dostluğun gereğinden biride dostunun yüzüne karşı veya arkasından onun hoşlandığı isimle onu çağırmak veya anmaktır.Hz ömer(ra) buyuruyor ki 3 şey dostluğu pekiştirir.
1-selam vermek
2-mecliste yer vermek
3-sevdiği hoşlandığı bir ismle çağırmaktır.''
Kişi dostunun methedilmesini arzuladığı mecliste dostunu övmeli iyiliklerinden bahsetmelidir. Sevgiyi çoğaltmanın bir yolu budur. Bunun gibi aile efradını ,sanatını,işini,aklını,ahlakını,kıyafetini,şeklini,eserini bütün hoşuna gidecek şeylerini yalan katmadan ve abartmadan söylemendir.Bundan da önemlisi arkasından onun iyiliğine konuşulanları ona söylemendir. Konuşulması gereken şeylerden birisi de senin için yaptıklarına ve hatta yapmak istediklerine karşı ona teşekkür etmendir.Hz. Ali(ra) buyuruyor ki.''Dostunun kendi hakkındaki samimi düşünce ve niyetlerine teşekkür etmeyen yaptığı iyiliklerede şükretmemiş olur.'' demiştir.
Sevgiyi ve dostluğu arttırmanın bir yolu da gıyabında ona karşı hazırlanan suikast karşılığında veya hakkında söylenen kötü sözlerde onu müdafaa etmektir. Dostluğun hakkı budur.dostunu korumak ve ona yardımcı olmak için dostunun aleyhindeki sözlere karşı çıkacaksın.karşı çıkmazsan veya sende onlarla birlik olup dostunun gıybetini yaparsanız.Bil ki dostunun ölüsünün etini yemiş olursun.Nitekim Allah(cc) (Huccurat.12)''Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeği sever mi bunu çok çirkin ,çok iğrenç buldunuz öyle değilmi. O halde mümin kardeşinizin arkasından hoşlanmayacağı şeyleri konuşma.'' arkasından dostunun aleyhinde asla konuşma. gıybetini yapma.yapanlara da asla müsade etme.onu savun.gıyabında dostunun seni nasıl anmasını istersen sende dostunu gıyabında öyle an.senin hakkında konuşulduğu zaman dostunun nasıl seni savunmasından hoşnut oluyorsan.sende onun gıyabında onun hoşlanacağı şeyleri söyle. Aleyhinde konuşulan dostunun perde arkasında dinlemekte olduğunu fakat senin onun orada olduğunu bilmediğini farzetsen o zaman nasıl konuşmak isterdin ve hangi sözlerini ona duyurmak isterdin.işte dostunun gıyabında (arkasında)böyle konuşmalısın. Dostunun arkasından konuşurken seni duyduğunu farzet onun huzurunda nasıl konuşuyorsan arkasından aynı şekilde konuş hatta daha fazla onu överek konuş. Onun yerine kendini koy. Onun senin hakkında hangi konuşmasından hoşlanırsan sende onun hakkında öyle konuş. İşte bu kendisi için iyi gördüğünü başkaları içinde iyi görmektir. Kendisi için sevdiğini başkaları içinde sevmektir.
5- HATALARI AFFETMEK: Dostluk haklarından 5.cisi dostun hatalarını affetmektir.Dostun işlemiş olduğu bir takım hata ve kusurları affetmek gerekir.Dostun hatası ya dininde olur.ya dünyasında olur.Dostunun dinde olan hatalarını ona nasihat ederek gidermeye çalışırsın.Eğer isyan etmeye devam ederse onu yola getirebileceğine ve kendinde o hataya düşmeyeceğine eminsen onu hatalarından vazgeçirimceye kadar ondan ayrılma ama yola gelmeyeceğine inanıyorsan sende onun yaptığı hataya düşmekten korkuyorsan derhal ondan vazgeç.Ondan uzaklaş. Dostunun sana karşı yaptığı hataları affetmeye gelince gerçek dost isen dostunun sana karşı yaptığı hataları affedersin sana kötü bir söz söylediği zaman söyleyen iyi adamsa bağışla kötü adamsa karşına alma.Dostunun hoşuna giden taraflarını al hoşuna gitmeyen taraflarını at.sebdiğin kimseyi aşırı sevme gün gelir sana düşman olur.kin ve nefret ettiğin kimseyede aşırı nefret duyma gün gelir dostun oluverir. utanırsın
6-DUA: Dostluğun altıncı hakkı dostun için dua etmektir.Peygamberimiz(sav) buyurduki
HADİS:''Bir kimse dostuna gıyabında dua ettiği zaman bir melek Allah(cc) sanada dua ettiğin gibi versin diye dua eder.''
HADİS:'' Kişinin kardeşi hakkında yapmış olduğu dua asla reddolunmaz.'' Sayın okurlarım gerçek dost dostu için daima dua eder. Dua ettiği zaman aynı zamanda kendisine dua etmiş olduğunu yukarıdaki hadisi şeriften anlıyoruz. O halde hem kendimiz hem de dostumuz için dua etmeliyiz.
7-VEFALI OLMAK: Dostluğun haklarından yedimcisi dostunu unutmamaktır.Öldükten sonra dahi onu hatırlamak yadetmek peşinden dua etmek , rahmet göndermek,ruhu için kuran okumak ve hayır yapmak gerekir.Muhtaç olduğun zaman sana yaklaşan, genişlik zamanında malına göz dikmeyen, yükseldiği zaman üstünlük taslamayan, senden ayrıldığında seni untmayan,öldüğünde seni anan, dosttur gerçek dost.
8- DOSTUNA YÜK OLMAMAK: Dostluk haklarından biride ona yük olmamaktır. Dosta luzumsuz tekliflerde bulunulmamalı,mümkün oldukça ihitiyacımızı ondan gizlemeli, ve elden geldikçe ondan bir menfaat mal,para,makam,mevki,v.b şeyler isteyerek dostu zor durumda bırakmamalıdır. Dostluk sade olmalıdır.İnsanların araralarının açılması luzumsuz külfet ve zahmetten kaynaklanmalıdır. dostu bunaltmamalı onu zor duruma düşürmemeli,ona yük olmamalıdır. Sayın okurlarım. Günah işlediğinizde,sizin affınızı dileyen,hata yaptığınızda sizin namınıza özür dileyen,sıkıntılı anaınızda size yardım eden,ve size yük olmamaya çalışan kişilerdir sizimn gerçek dostunuz. Dostluk ve sevgi külfeti terketmektir.külfeti olmayanın sevgisi ve dostluğu,ağırlık vermeyenin, bunaltmayanın, bıktırmayanında muhabbeti daim olur.İnsanlarla güzel geçinmek istersen ister dostu...n olsun ister düşmanın olsun. hepsine güler yüzle karşıla herkese karşı zillete düşmeyen bir tevazu ve kibire varmayan bir vakar içinde ol . Heri işte daima orta yolu tut., Omuz başlarına bakma yüze göze bak,iltifata layık olmayana iltifat etme kendini senden üstün görür ve seni küçümser.Halk arasında bulun,mecliste tevazu ile otur.parmak çıtlatma,yüzüğünle oynama,sakalını,bıyığını,dişlerini,ve en önemlisi burnunu karıştırma,sinweklerle oynama,zorunlu olmadıkça öksürme,hele balgam atmak çok büyük terbiyesizliktir.,sümkürme,gerinme,esneme,sözlerin düzgün, sohbetin faydalı olsun.Güzel sözleri can kulağı ile dinle,sürekli kendinden bahsedip durma,süslenmekte aşırıya kaçma,isteklerinde ısrarcı olma,sırrını değil başkalarına ailene bile söyleme, varlığını başta ailen olmak üzere kimse bilmesin.çünkü varlığın yani paran malın az ise küçük görürler hakaret ederler. sana yardım etmezler.(sana işlerinin düşmeyeceğini anladıkları için) eğer varlığın fazlaysa o zaman da ihtiyaçları hiç bitmez senin elindekini almak için her yolu denerler.Ellerinle işaret edip durma,hiddetlendiğin zaman konuşma sakinleşince konuş,Bir meclise girince mutlaka selam ver,ve önündeki insanları çiğneyipileri geçme,boş bulduğun yerde otur.hususi mevki arama,yollar üzerinde oturma,ama oturmak zorunda kalırsan gelen geçeni süzüp durma,düşkünleri loru,mazlumların elinden tut,ayak takımları ile düşüp kalkma,zaruret olmadıkça onlarla oturma, insanlarla şakalaşma
Sayın okuyucum ölü olsen diri olsun,küçük olsun,büyük olsun,Alim olsun,cahil olsun,kadın olsun,erkek olsun,fasık olsun zahit olsun,köle olsunhizmetçi olsun,zenci olsun sarışın olsun,ne olursa olsun asla hiçkimseyi küçük görme. küçük gördüğün anda helak olursun.Şayet bir insanı kötü biri olarak görüyorsan.ne malum sen sonunda kötü ölürsünde o kişi düzelir iyi olarak ölür.Ne biliyorsun onun imansız senin imanlı olarak öleceğini sana bildirenmi var.Yoksa Allahın haşa sana böyle bir garantisimi var.Dünyalık bakımındanda kimseye heves etme. Çünkü allah katında dünyalıkların hiçbir değeri yoktur.Dünya ehline heves ettiğin an dünyayı gözünde büyütmüş Allahın nazarında ise küçülmüş olursun.Dünyalık elde etmek için dinindedn taviz verme.böyle yapmakla dünyalık olanlarında gözünde küçülmüş hem dünya hemde dininden olmuş olursun.Şayet dünyalıklarına nail olursan iyiy verip kötüyü almış olursunki bu alışveriştede aldanmış olursun.Onlara açıkça husumet besleme sonra müşkil vaziyete düşersin. onların dini kaybolur. Ancak bu gibilerin gayri meşru ve kötü işlerini gördüğün zaman onların bu kötü işlerine buğzet. ve isyanları sebebiyle oğrayacakları ilahi azaptan dolayı onlara acı varacakları cehennem onlara yeter.senin daha fazla kin tutmana luzum yok Onlaerın samimi olmayan sevgi, ilgi ve alakalarına bel bağlama Halinden onlara şikayet etme. Allah seni onlara havale eder. Sonra daha çok perişan olursun.gıyabındada göründükleri gibi olmalarını bekleme çünkü bu boş bir ümittir.. Onlardan birşey bekleme onlardan birşey ummak insanı zillete düşürür. ihtiyacın yok diye kimseye kibirlenme.zira Allah(cc) birgün seni onlara muhtaç eder. ve kibirinin cezasını sana çektirir.Birisi bir ihtiyacını yerine getirdiği zaman o kendisinden istifade ettiğin kardeşin sayılır. Fakat ihtiyacını görmedi diye kimseyede kafa tutma. Sonra sana daha büyük kin besler.kendisinde kabul emereleri görülmeyen kimseye vaaz etmekle meşgul olma. çünkü o seni dinlemez. Sözlerinden kızar.ve sana husumet besler.öğüt ve nasihatin umumi bir muruzattan olsun. hiçbir şahsı hedef alma. Onlardan bir ikram bir iyilik gördüğün zaman Allaha şükret. Çünkü onu yaptıran odur. Seni onlara havale etmesinden Allaha sığın. onlardan bir zarar bir kötülük gördüğün zaman Onları havale et.ve kötülüklerinden allaha sığın. sakın intikam almaya kalkma daha büyük zararla karşılaşır.Ömrünü boşa geçirmiş olursun. Onlara siz benim kadar bilemezsinbiz deme,iy bilki hakkın olsaydı Allah onların gönlünde sana bir mevki bahşederdi Gönüllere sevgi ve husumeti koyan Allahtır.aralarında bulunduğun müddetçe doğru sözlerini dinle yanlış sözlerine karşıda sağır ol.haklarını muhafazada konuş yanlış işlerinde dilsiz ol.herkes ile sohbet etme. çünkü insanların çoğu en küçük hatayı bağışlamaz.kusurları mrrtmez.inceden inceye herşeyin muhasebesini yapar.sendeki pireyi deve yapar.açığını arar bulur.ve bulduğu bu açıkla sana acımasızca vurur.hiç insaf etmez hiç acımaz.hiç merhamet etmez.tek gayesi vardır.seni rezil etmek ,küçük düşürmek,kınamak,senin zayıf tarafını kollar.seni acımasızca kullanır.senin çektiğin acılardan başına gelen dertlerden ,sıkıntılardan sonsuz bir haz ve keyif alır.Senin başarılı olmanı senin sevilmeni, asla istemez.bundan müthiş bir rahatsızlık duyar.Kıskancından kudurur.Deliye döner.Böylelerini dost zannetipte.onu kıskandıracak başarılarını, kazanımlarını ona analatma kıskançlığından hepten kudurmasına sebep olursun.
Yanlışlık ve yanılma sebebiyle yaptığın hataları arar ve asla bağışlamaz. söz taşıyarak ve iftira ederek ahbaplarını sana düşman eder. İşte böyle kişiler ile düşüp kalkmak sana zarar vermekten başka işe yaramaz. Hemen onlardan uzaklaş bunlar koyun postuna bürünmüş kurtlardır.Seni tuzağa düşürmek için ellerinden gelen her hileye başvururlar.Senin bulunduğun toplumda başakalarını kötüler sonrada sanki o sözü sen söylemişsin gibi suçu senin üzerine atar o söyledi der. Sayın okurlarım nefsi emmarenin ,şeytanın ve insan şeytanlarının hileleri desiseleri,tuzakları, planları saymakla bitmez. Sayın gençler dostluk bölümünü sizin için yazdım yoksa biz yaşlılar . dostlarımız zannettiklerimizden yediğimiz kazıklardan dolayı zaten herkesten soğuduk bizm olsa olsa bir iki dostumuz vardır.Siz gençler gibi yüzlerce arkadaşımız yoktur. Çünkü biz gerçek dost ararız siz ise vakit geçirecek,eğlenecek arkadaşlar ararsınız.Daha önce yazmıştım ama o hikayeyi okumayan arkadaşlarım için tekrar yazıyorum. Bir zamanlar zengin bir adam ve bir tek oğlu vardı. Adamın bir tek dostu oğlunun ise yüzlerce arkadaşı vardı. Baba oğluna oğlum bunlar senin dostun değil bunlar kendi çıkarları için, kendi menfaatleri için seninle arkadaş oluyorlar. Seninle hoş vakit geçirdikleri için, senin paranı harcadıkları için seninle birlik oluyorlar. Bunlar iyi gün dostu düşsen hiçbiri yanında olmaz. bunlarla olan arkadaşlığına son ver dedikçe oğlu .baba sen beni kıskanıyorsun senin tek bir arkadaşın var oda sana uzak ayda yılda bir görüşüyorsunuz. sen arkadaş edinemediğin için beni kıskanıyorsun diyor babasını dinlemiyordu. babası birgün bir koyun keser ve bir çuvala koyar derki oğlum bu çuvalı sırtına al arkadaşalrını dolaş onlara deki ben bir adam öldürdüm cesedi ve kendimi saklamam lazım bana yardım edin de. hangisi seni kabul ederse gerçek dostun o onunla arkadaş ol ötekilerden vazgeç tamamımı deyince oğlu olurmu baba arkadaşlarım benim için canlarını verir.göreceksin hepsi beni ağırlamak için sıraya girecek. der ve gider. günlerce eve uğramaz. en sonunda birgün sırtında çuvalla geri gelir. babasına sen haklıymışsın baba bunların hepsi iyi gün dostuymuş der. Babası birde benim arkadaşı deneyelim bakalım der. ve oğlunu arkadaşına gönderir. Oğlu durumu babasının arkadaşına anlatır .adam derhal çuvalı birine verir ona derki bu çuvalı tarlaya göm ve üzerinde sarmısak ek. arkadaşının oğluna merak etme oğlum babana selam söyle der. Oğlan sevinçle gider babasına olayı anlatır. Adam oğluna derki: git o arkadaşıma bir yumruk at. Ama nasıl olur baba dediysede babası ısrar eder. Çocuk tekrar babasının arkadaşının yanına gider. Ona bir yumruk atar. Adam çocuğa derki. Git babana selam söyle biz bir yumruğa sarmısak tarlasının sırrını satacak adam değiliz. Çocuk babasına olayı anlatır. babası oğluyla beraber arkadaşının yanına gelir olan biteni anlatırlar. Ve zengin adam oğluna derki bak gördün işte oğlum gerçek dost dostu ona kötülük yapsa da dostluğunu korur.
                   DOSTLUK VE   ARKADAŞLIK KONUSUNDA GENÇLERE UYARILAR
   Sayın gençler. Günah işlediğinizde,sizin affınızı dileyen,hata yaptığınızda sizin namınıza özür dileyen,sıkıntılı anlarınızda size yardım eden,ve size yük olmamaya çalışan kişilerdir dostlar sizin gerçek dostunuz. Dostluk ve sevgi külfeti terketmektir. Külfeti olmayanın sevgisi ve dostluğu,ağırlık vermeyenin, bunaltmayanın, bıktırmayanın muhabbeti daim olur. İnsanlarla güzel geçinmek istersen ister dostun olsun ister düşmanın olsun. Hepsine güler yüzle karşıla herkese karşı zillete düşmeyen bir tevazu ve kibire varmayan bir vakar içinde ol . Her işte daima orta yolu tut. Omuz başlarına bakma yüze göze bak, iltifata layık olmayana iltifat etme kendini senden üstün görür ve seni küçümser. Halk arasında bulun,mecliste tevazu ile otur.parmak çıtlatma,yüzüğünle oynama,sakalını,bıyığını,dişlerini,ve en önemlisi burnunu karıştırma,sineklerle oynama,zorunlu olmadıkça öksürme,hele balgam atmak çok büyük terbiyesizliktir.,sümkürme,gerinme,esneme,sözlerin düzgün, sohbetin faydalı olsun.Güzel sözleri can kulağı ile dinle,sürekli kendinden bahsedip durma,süslenmekte aşırıya kaçma,isteklerinde ısrarcı olma,sırrını değil başkalarına ailene bile söyleme, varlığını başta ailen olmak üzere kimse bilmesin. Çünkü varlığın yani paran malın az ise küçük görürler hakaret ederler. sana yardım etmezler.(Sana işlerinin düşmeyeceğini anladıkları için) eğer varlığın fazlaysa o zaman da ihtiyaçları hiç bitmez senin elindekini almak için her yolu denerler. Ellerinle işaret edip durma,hiddetlendiğin zaman konuşma sakinleşince konuş,Bir meclise girince mutlaka selam ver,ve önündeki insanları çiğneyip geçme,boş bulduğun yerde otur.hususi mevki arama,yollar üzerinde oturma,ama oturmak zorunda kalırsan gelen geçeni süzüp durma,düşkünlerin,mazlumların elinden tut,ayak takımları ile düşüp kalkma,zaruret olmadıkça onlarla oturma, insanlarla şakalaşma
Sayın okuyucum ölü olsun diri olsun,küçük olsun,büyük olsun,Alim olsun,cahil olsun,kadın olsun,erkek olsun,fasık olsun zahit olsun,köle olsun,hizmetçi olsun,zenci olsun sarışın olsun,ne olursa olsun asla hiç kimseyi küçük görme. küçük gördüğün anda helak olursun. Şayet bir insanı kötü biri olarak görüyorsan, ne malum sen sonunda kötü ölürsünde o kişi düzelir iyi olarak ölür. Ne biliyorsun onun imansız senin imanlı olarak öleceğini sana bildiren mi var. Yoksa Allahın haşa sana böyle bir garantisi mi var.Dünyalık bakımından da kimseye heves etme. Çünkü Allah katında dünyalıkların hiçbir değeri yoktur.Dünya ehline heves ettiğin an dünyayı gözünde büyütmüş Allahın nazarında ise küçülmüş olursun. Dünyalık elde etmek için dinindende taviz verme,böyle yapmakla dünyalık olanlarında gözünde küçülmüş hem dünya hem de dininden olmuş olursun. Şayet dünyalıklarına nail olursan iyiyi verip kötüyü almış olursun ki bu alışverişte de aldanmış olursun. Onlara açıkça husumet besleme sonra müşkil vaziyete düşersin. onların dini kaybolur. Ancak bu gibilerin gayri meşru ve kötü işlerini gördüğün zaman onların bu kötü işlerine buğzet ve isyanları sebebiyle uğrayacakları ilahi azaptan dolayı onlara acı varacakları cehennem onlara yeter. Senin daha fazla kin tutmana luzum yok Onların samimi olmayan sevgi, ilgi ve alakalarına bel bağlama Halinden onlara şikayet etme. Allah seni onlara havale eder. Sonra daha çok perişan olursun. Gıyabında da göründükleri gibi olmalarını bekleme çünkü bu boş bir ümittir. Onlardan bir şey bekleme onlardan bir şey ummak insanı zillete düşürür. ihtiyacın yok diye kimseye kibirlenme. Zira Allah(cc) birgün seni onlara muhtaç eder. ve kibirinin cezasını sana çektirir. Birisi bir ihtiyacını yerine getirdiği zaman o kendisinden istifade ettiğin kardeşin sayılır. Fakat ihtiyacını görmedi diye kimseye de kafa tutma. Sonra sana daha büyük kin besler. Kendisinde kabul emareleri görülmeyen kimseye vaaz etmekle meşgul olma. Çünkü o seni dinlemez. Sözlerinden kızar.ve sana husumet besler. Öğüt ve nasihatin umumi bir muruzattan olsun, hiçbir şahsı hedef alma. Onlardan bir ikram bir iyilik gördüğün zaman Allaha şükret. Çünkü onu yaptıran odur. Seni onlara havale etmesinden Allaha sığın. onlardan bir zarar bir kötülük gördüğün zaman Onları havale et ve kötülüklerinden Allaha sığın. Sakın intikam almaya kalkma daha büyük zararla karşılaşır. Ömrünü boşa geçirmiş olursun. Onlara siz benim kadar bilemezsiniz deme,iyi bilki hakkın olsaydı Allah onların gönlünde sana bir mevki bahşederdi Gönüllere sevgi ve husumeti koyan Allahtır. Aralarında bulunduğun müddetçe doğru sözlerini dinle yanlış sözlerine karşıda sağır ol.haklarını muhafazada konuş yanlış işlerinde dilsiz ol. herkes ile sohbet etme, çünkü insanların çoğu en küçük hatayı bağışlamaz,kusurları affetmez.inceden inceye her şeyin muhasebesini yapar. sendeki pireyi deve yapar, açığını arar bulur.Ve bulduğu bu açıkla sana acımasızca vurur. hiç insaf etmez hiç acımaz, hiç merhamet etmez,tek gayesi vardır.seni rezil etmek ,küçük düşürmek,kınamak,senin zayıf tarafını kollar.seni acımasızca kullanır.senin çektiğin acılardan başına gelen dertlerden ,sıkıntılardan sonsuz bir haz ve keyif alır. Senin başarılı olmanı senin sevilmeni, asla istemez.bundan müthiş bir rahatsızlık duyar.Kıskancından kudurur.Deliye döner.Böylelerini dost zannetipte.onu kıskandıracak başarılarını, kazanımlarını ona analatma kıskançlığından hepten kudurmasına sebep olursun.
Yanlışlık ve yanılma sebebiyle yaptığın hataları arar ve asla bağışlamaz. söz taşıyarak ve iftira ederek ahbaplarını sana düşman eder. İşte böyle kişiler ile düşüp kalkmak sana zarar vermekten başka işe yaramaz. Hemen onlardan uzaklaş bunlar koyun postuna bürünmüş kurtlardır. Seni tuzağa düşürmek için ellerinden gelen her hileye başvururlar.Senin bulunduğun toplumda başkalarını kötüler sonrada sanki o sözü sen söylemişsin gibi suçu senin üzerine atar o söyledi der.
Sayın gençler nefsi emmarenin ,şeytanın ve insan şeytanlarının hileleri desiseleri,tuzakları, planları saymakla bitmez. Sayın gençler dostluk bölümünü sizin için yazdım yoksa biz yaşlılar . dostlarımız zannettiklerimizden yediğimiz kazıklardan dolayı zaten herkesten soğuduk bizim olsa olsa bir iki dostumuz vardır.Siz gençler gibi yüzlerce arkadaşımız yoktur. Çünkü biz gerçek dost ararız siz ise vakit geçirecek,eğlenecek arkadaşlar ararsınız.Daha önce yazmıştım ama o hikayeyi okumayan arkadaşlarım için tekrar yazıyorum. Bir zamanlar zengin bir adam ve bir tek oğlu vardı. Adamın bir tek dostu oğlunun ise yüzlerce arkadaşı vardı. Baba oğluna oğlum bunlar senin dostun değil bunlar kendi çıkarları için, kendi menfaatleri için seninle arkadaş oluyorlar. Seninle hoş vakit geçirdikleri için, senin paranı harcadıkları için seninle birlik oluyorlar. Bunlar iyi gün dostu düşsen hiçbiri yanında olmaz. bunlarla olan arkadaşlığına son ver dedikçe oğlu .baba sen beni kıskanıyorsun senin tek bir arkadaşın var oda sana uzak ayda yılda bir görüşüyorsunuz. sen arkadaş edinemediğin için beni kıskanıyorsun diyor babasını dinlemiyordu. babası birgün bir koyun keser ve bir çuvala koyar derki oğlum bu çuvalı sırtına al arkadaşalrını dolaş onlara deki ben bir adam öldürdüm cesedi ve kendimi saklamam lazım bana yardım edin de. hangisi seni kabul ederse gerçek dostun o onunla arkadaş ol ötekilerden vazgeç tamamımı deyince oğlu olur mu baba arkadaşlarım benim için canlarını verir.göreceksin hepsi beni ağırlamak için sıraya girecek. der ve gider. günlerce eve uğramaz. en sonunda birgün sırtında çuvalla geri gelir. babasına sen haklıymışsın baba bunların hepsi iyi gün dostuymuş der. Babası birde benim arkadaşı deneyelim bakalım der. ve oğlunu arkadaşına gönderir. Oğlu durumu babasının arkadaşına anlatır .Adam derhal çuvalı birine verir ona derki bu çuvalı tarlaya göm ve üzerinde sarmısak ek. Arkadaşının oğluna da beni yanımda dilediğin kadar kalabilirisin der. Çocuk birkaç sonra babasını görmek istediğini tekrar geleceğini söyler ve babasının yanına gider. Babasına durumu anlatır ve derki baba senin arkadaşın gerçekten hakiki dostuymuş babası derki tekrar oraya gir arkdaşıma bir tokat at oğlu yapamam derse de babasının ısrarı üzerine arkadaşına gider ve ona tokat atar. Babasının arkadaşı gülerek babana selam söyle biz bir tokada küsüpte sarmısaklıkta sakladığımızı kimseye söylemeyiz der. Evet gençler sizlerin arkadaşları ve bizim arkadaşımız. işte size gerçek dost nasıl olmalıdır diye anlattım ki sizde bizim gibi aynı hataya düşmeyeseniz.

24 Ağustos 2012 Cuma

İSLAMDA DOSTLUK

                               

İSLAMDA DOSTLUK
DOSTLUK:İnsanlar arasındaki samimiyet ve sevgiye dayalı bağlılık hali dostluk ikiye ayrılır.
1-Çikar ve menfaat için dostluk.
2-Allah için menfaat karşılığı olmadan kurulan dostluk. dinimizin önem verdiği dostluk allah için kurulan dostluktur.kendisine fayda sağlamak için değil dostuna faydalı olmak için.kendi çıkarı için değil başklarının çıkarı için ve sırf Allahın rızasını kazanabilmek için kurulan dostluktur.nitekim kuran-ı kerimde
AYET:(Tevbe 71)''Mümin erkeklerde mümin kadınlarda birbirlerinin dostuturlar.Onlar iyiliği emreder kötülükten alıkoyarlar.''Bu ayeti kerime bize dostluğun nasıl olması gerektiğini açık bir şekilde izah ediyor.mümin dostunun kötülüğünü istemez.daima onun iyi olmasını ister.Hem dünyada hemde ahirette dostunun mutlu ve huzurlu olmasını arzu eder.dostunun mutluluğu onunda mutluluğu dostunun kederi onunda kederidir.İşte bu ayette mümin dostuna iyiliği emreder kötülüklerden alıkoyar denmesinin sebebi budur.çünkü dostunun iyi olmasını, kötülük yapmamasını ister.iyi olursa hem dünyada hemde ahirette rahat edeceğini bilir.Kötü olursada hem dünyasını hem ahiretini kaybedeceğini bildiği için onu vazgeçirmeye çalışır.işte gerçek dost budur.Esasında Allah(cc) müminlrin birlik ve beraberlik içinde yaşamaları için kalplarını birleştirmiştir.
AYET:(Enfal.63)''Eğer yeryüzündeki herşeyi bağışlasan ve versen onların kalplerini birleştirip aralarını bulamazdın.Lakin Allah(cc) onların aralarını bulup kaynaştırdı.''Yine başka bir ayet
AYET:(Ali imran.103)''Allahın ioine(islama,kurana) sımsıkı sarılın ayrılmayın ayrılığa düşmeyin .Allahın size verdiği nimetlerihatırlayın.Düşman olduğunuz halde islamiyet sayesinde aranızı buldu.kalplerinizi birbirine bağladı.onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz.siz ateş çukurunun kenarında idiniz.Allah sizi oraya düşürmekten kurtardı.Bunun gibi Allah size delillerini açıklar.Umulurki bu sayde hidayete ulaşırsınız.''Bu ayetler bize gösteriyor ki menfaat için değil sırf Allah rızası için birbirine dost olmanın ilk yolu müslüman olmaktan geçer.Müslüman olmayanlarda dostluk yoktur.daha doğrusu menfaat için dostluk vardır.Avrupada yaşayan arkadaşlar çok iyi bilir hiristiyan ve yahudilerde acıma hissi dostluk kavaramı yoktur. Yolda biri acından ölse kimse açmısın diye sormaz. Ne akrabası ne arkadaşı.Hiç kimse kimseye borç para vermez, kimse kimseye iş görmez.Kimse kimseye karışmaz.karı koca vaya akrabalar aynı masada yerler fakat hesabı herkes ayrı ayrı verir. Velhasıl Allah için dostluk sadece islamda vardır.
Sayın okurlarım eğer müminler biribirine dost olmazsa ne olur.Bugün bildiğiniz gibi dünyada 50 ülke müslüman ülkesidir. Ve hiçbiri birbirine dost değildir. Çünkü islam düşmanları binbir türlü hile ve oyunlarla bu islam ülkelerini birbirine düşürmüşler. sonrada parçalayıp yutmuşlardır.Yakın tarihimize bakalım Amerikanın uşağı olan saddam iranı yıpratmak ve zayıflatmak için ırana 10 yıldan fazla vurmuş onu zayıflatmış tabi ırakıda zayıflatmış binlerce iranlı ve ıraklı müslümanın kanı akmış binaları yıkılmış bütün varlıkları yağmalanmış tabi bu arada islam düşmanları bir taşla yüzlerce kuş vurmanın sevinciyle avuçlarını ovalıyor sevinç naraları atıyorlar. İşgal etmeyi kafaya koydukları iranın ve irakın zayıflaması onlara sattıkları milyarlarca dolarlık silah v.b amerikan uşağı saddama son bir gaz vererek kuveyti işgal etmelerini sağlıyorlar böylece kuveyti koruma bahanesiyle kuveyti işgal ediyorlar ve milyarlarca dolar haraç alıyorlar. insanların gözünden kaçan husus şudur kuveyt hala işgal altındadır.birleşbiş milletletr şemsiyesi altında koruma bahanesiyle kuveytin bütün gelirleri amerikanın kasasına akmaktadır.daha sonra kuveyti niçin işgal ettin diye amerikaya savaş açmışlar. ve işgal etmişlerdir.Kala kala iran,türkiye,ve bir kaç islam devleti kalmıştır.İşte bütün bunları bize kuran-ı kerim 1400 yıl önceden haber veriyor.
AYET:(Enfal.73)''İnkar edenler birbirlerinin dostlarıdır.Eğer siz aranızda dost olmazsanız. yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgunculuk çıkar.''Evet ne diyor kuran onlar yani kafirler birbirinin dostudur.Onların biz ayrıyız demelerine bazen çıkarları için birbirleriyle savaşmalarına aldanmayın . onlar müslümanlara karşı derhal birleşirler. yoksa haşa Allah yalanmı söylüyor. Aksini iddia etmek ayeti inkar değilmidir. ve cenabı hak bakın şuı ayette ayrıntı veriyor.
AYET:(Aliimran.118)''Ey iman edenler sizden olmayanı dost edinmeyin . onlar sizi şaşırtmaktan geri kalmazlar.Sıkıntıya düşmenizi isterler.öfkeleri ağızlarından taşmaktadır.Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür.. Size ayetlerimizi açıklıyoruz düşünürseniz.'' yine
AYET:(Alii mran.28)''Mümünler müminleri bırakıpta kafirleri dost edinmesinler.Kim böyle yaparsa Allahla ilişkisini kesmiş olur.Ancak onlardan sakınma haliniz müstesnadır.Allah size kendisinden korkmanızı emrediyor.Nihayet dönüş Allahadır.''Yine başka
AYET:(Nisa.144)'' ey iman edenler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin.''Sayın okurlarım görüyorsunuz değil mi kuranı kerime uyan kurtuluyor uymayan helak oluyor.saddamı örnek verdik peki Türkiye ondan farklı mı sanki Türkiye en büyük yanlışı Amerikayı dost edinmekle yapmıştır.Amerikayla savaşacak mıydık ne yapalım yani adam güçlü dostu olmasak bizi hap gibi yutardı diyenler olabilir.Onlara cevabı kuran veriyor. ne diyor yukardaki ayette(Aliimran.28)'' Onlardan sakınma haliniz müstesnadır.''Ki bu uygulamayı bizzat Peygamberimiz(sav) medinede yahudilerle anlaşma yaparak ve Hudeybiye barış anlaşmasında örnek olmuştur. Demek ki illada savaşmamız gerekmiyor anlaşma yapabiliriz . Burada yanlış olan bu ülkeleri dost edinmektir. sırlarını paylaşmaktır.Onlarla stratejik ortak olmaktır. İsraili ilk tanıyan ülke kimdir Türkiye niçin çünkü Amerikadan birkaç milyar dolar karşılığında veya borcunun silinmesi karşılığında tarihi belgeler bir gün mutlaka gün yüzüne çıkacaktır.İsraille ve Amerikayla dostluğumuz bize son derece pahalıya patlamıştır.Bütün islam ülkelerinin güvenini yitirdiğimiz gibi amerikanın yönetimimize müdahalesine izin vermiş olduk. Asker darbelerinin arkasında Amerika ve İsrailin olduğunu artık herkes öğrenmiştir.1980 öncesi gençlerin birbirini kırması. 1984 den beri tesadüf ki askeri dabeden hemen sonra pkk belasının başımıza bela edilmesi ve Türkiyenin bölünme noktasına gelinmesi hep bu iki ülke İsrail ve Amerika yüzünden olmuştur.Allah san diyor ki kafiri dost edinme sen kafiri kanka yapıyorsun.Allah(cc) diyorki(Aliimran.118) yukarda geçti.onlar sizi şaşırtırlar hata yaptırırlar kafanızı karıştırırlar,sıkıntıya düşmenizi beklerler isterler ve sıkıntıya düşmeniz için ellerimden gelen herşeyi yaparlar.öfkeleri ağızlarından taşmaktadır.sinelerinde gizledikleri ise daha büyüktür yani size söylemedikleri ve niyetlerini gizledikleri daha korkunç planları vardır buyuruyor Allah(cc) sen ne yapıyorsun Allah ta kimmiş ben bildiğimi yaparım diyorsun ayetleri yok sayıyorsun inkar ediyorsun ondan sonrada Allah belanı veriyor. sen kendi belanı kendin veriyorsun Allaha suç bulma.
Sayın okurlarım dostluk hakkında peygamber efndimizin biçok hadisi mevcuttur işte birkaç tanesi
HADİS:Allah salih kullarını dost edinir.Her kim insanların kızması pahasına Allahı dost edinirse Allah o kimseyi insanların nazarında yüceltir.Kimde Allahın gazabına rağmen insanları dost edinirse artık onu Allahın gazabından kurtarmak mümkün olmaz.(tirmizi.züht.64)Bu hadistende anlıyoruzki dostluklar Allah rızası için olmalı Allahın hoş görmediği dostluklar.terkedilmelidir.
HADİS:Mümin sever ve sevilir.Sevmeyen ve sevilmeyen kimsede hayır yoktur.(hakim,tebarani)
HADİS:''Allah için birbirlerini seven iki mümin buluştukları zaman biri diğerini yıkayan iki el gibidirler.Ne zaman iki mümin bir araya gelirse Allah birini diğerinden faydalandırır.(ebu mansur,deylemi)
HADİS:'' Allah iyiyliğini murat ettiği kimseye unuttuğunu hatırlatacak ve hatırında olanı yapmaya yardım edecek iyi ve salih bir dost nasip eder.(abu davut)
HADİS:''Arşı azamın etrafında nuradan kürsüler vardır.bu kürsülere öyle kimseler oturacakki elbiseleri ve yüzleri nur gibi parlayacaktır.Bunlar ne peygamberdir nede şehit.Fakat bunlar Allh için birbirine dost olanlar. Allah için buluşup oturanlar.ve Allah için birbirlerini ziyaret edenlerdir.(nesei süneni kübra)
HADİS:''Allah için dost olan iki kişinin Allah katında en sevimlisi arkadaşını daha çok sevendir.
HADİS:'' Allh(cc) kıyamet günü buyurur.Benim için dost olanlar nerde Onları benim gölgemden başka gölge olmadığı bu günde rahmetim altında gölgelendiriririm.(müslim)
HADİS:''Yedi sınıf insan vardırki Allah(cc) hiçbir gölege olmayan günde Arşın gölegesinde gölgelendirir.
1-Adaletli devlet reisi
2-Allajha ibadet eden genç.
3-Kalbi mescitlere bağlı kimse
4-Allah için seven ve Allah için kaynaşan iki kişi
5- Tenha yerde Allahı zikrederek gözleri yaşaran kişi
6-Zengin soylu ve güzel bir kadının tenha bir yerde gel zina edelim teklifini sırf allahtan korktuğu için geri çeviren genç
7-Sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka veren kimse.(buhari ve müslim)
HADİS:''Allah için sevdiği dostunu ziyarete giden kimsenin yoluna Allah bir melek diker melek nereye gidiyorsun diye sorar.Adam falan dostumun yanına gidiyorum diye cevap verir.Onunla görülecek bir işinmi var diye melek tekrar sorar.adam hayır der melek tekrar sorar ona bir emanetmi götürüyorsun. diye sorar adam hayır der. O halde neden dostunu ziyaret ediyorsun diye sorar.Adam kendisini Allah için seviyorumda onun için gidiyorum der. Melek ona Allah(cc) seni bana cennetle müjdelemem için gönderdi sen arkadaşını sırf Allah rızası için ziyaret ettiğinden dolayı seni cennetle ödüllendirdi der.(müslim)
HADİS: Allah katında en sevimsiz olanınız.ise laf getirip götürüp dostları birbirinden ayıranınızdır.(taberani)
Sayın okurum kıyamet gününde cehenneme girenler çöyle haykıracaklardır.(şuara.100-101)''Bugün bizim için şefaat edecek kimse yoktur.Samimi bir dostumuzda yoktur.''Abdullah bin ömer:''Ömrüm boyınca oruç tutsam hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem. Bütün malımı Allah yolunda harcasam. ve bu hal üzere ölsem.Fakat gönlüümde Allaha itaat edenlere karşı bir sevgi, Allaha isyan edenlere karşıda bir nefret olmasa bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göreceğimi sanmıyorum demiştir.
Fudayl(ra)'':Evet firdevs cennetinde peygamber ve sıddıklarla bir arada bulunmak istiyorsun.ama buna karşı hangi ameli işledin.Hangi şehveti arzularını kırdın.Hangi iddetini yendin.Sana gelmeyen hangi akrabana gittin.Kardeşinin hangi kusurunu bağışladın.Hangi kardeşinle Allah için dostluk kurdun.Hangi musibetlere eziyetlere Allah için katlandın.Allahın hangi nimetine şükrettin.Allah için hangi fakiri doyurdun.Allahın hangi emrini yerine getirdin.Hangi yasağından vazgeçtin demiştir.'
'MUSA(AS)'' Allahu teala musa(as) sormuş ya musa benim için ne yaptın.Musa (as) yarabbi senin için namazkıldım,oruç tuttum,zekat verdim,ibadet ettim,Ya musa bütün bunlar senin içindir benim için ne yaptın.Yarabbi senin emirlerini yerine getirdim yasaklarından kaçındım. Ya Musa onlarda senin içindir. sen benim için ne yaptın.Yarabbi bilmiyorum herşeyin en iyisini bilen sensin.deyince Sevdiğini benim için sevip nefret ettiğinide benim için düşman ilan ettin mi? buyurmuştur.''
HZ. ALİ(RA)''Savaşın birinde kafirin birini yatırmış iman et yoksa canını alacam demiş.Kafir iman etmemiş tam kılıcıyla adamı öldürecekken Kafir hz aliye küfretmiş ve yüzüne tükürmüş bunun üzerine hz ali kafiri öldürmekten vazgeçmiş. bunun üzerine kafir ya ali niçin beni öldürmekten vazgeçtin demiş ona şu ibretlik cevabı vermiş. ey kafir iman etmediğin ve müslümanlarla savaştığın için senin canını Allah için alacaktım. fakat bana küfredince nefsim kabardı. Nefsim için seni öldürmek istedim.Sonra Allah için yapılmayan hiçbir amel kabul değildir. Sözünü hatırladım ve bundan vazgeçtim.Kafir bubnu üzerine savaş meydanında düşmanını öldürürken bile Allahın rızasını arayan bir din .batıl bir din olamaz. diyerek iman etmiştir.
MİCAHİD(RA): diyorki Allah için birbirini sevenler.bir araya gelip güler yüz ve tatlı sözle buluştukarı zaman.güz yapraklarının güzün dökülmesi gibi günahları dökülür.demiştir.
FUDAYL(RA)'' Kişinin dostunun yüzüne şefkat ve merhametle bakması ibadettir demiştir.Muhterem okuyucum ssevgisiz bir hayat düşünelemez sevgiyi istemeyen ve ona ihityaç duymayan bir canlıda düşünülemez.Her kim benim sevgiye ihtiyacım yok diyorsa bilinizki yalan söylüyor.Çünkü sevgi insanlara doğuştan verilen bir haslettir.sevgi topluma huzue ve kardeşliği getiren birleştirici bir unsurdur.kuran kalplarin sevgiyle birleşmesine önem verir.müminin gönlü sevgi ile doludur.Kin ve düşmanlık kafirlerin haslatidir.Allah(cc) iman edenlerin kalplarini sevgi ile birleştirmiş onları bu sevgi ve bağlılıkla birleştirmiştir.nitekim
AYET:(enfal.63)''(veellefe beyne gulubihim)''Allah kalplerinizi birleştirmiştir.'' kalpleriniz arasında köprü vardır. Sayın okurum insan için en büyük kazanç ve mutluluk Allhın sevgisini kazanmaktır.Alla(cc) Zalimleri,fesatcıları,kafirleri,haddi aşanları,kibirlenenleri asla sevmez.Buna karşılık takva sahiplerini tevbe edenleri sabredenleri,,ihsan ve iyiylik sahiplerini,birre ulaşanları,adaltli olanları,ibadetini yapanları,tevekkül edenleri,sever.Allahın sevgisine ancak onun emirlerine uymak peygamberinin yolundan gitmekle ulaşılır.
AYET:(Ali imran.31)'' Deki eğer Allahı seviyorsanız.bana uyunuzki Allahta sizi sevsin.ve günahlarınızı bağışlasın.Allah bağışlayan ve esirgeyendir.'' Müslümanın görevi sevgisini iyiyye güzele ve meşru olana yöneltmektir.Sevdiğini Allah için sevmek sevmediğinide Allah için sevmemektir.Nitekim peygamberimiz(sav)
HADİS:Ruhum kudret elinde olan Allaha yemin ederimki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz.birbirinizi sevmedikçede iman etmiş olmazsınız.yaptığınız taktirde sizi sevgiye ulaştıracak birşey söyliyeyemmi.Aranızda selamlaşmayı yayın.Karşılaştığınızda birbirinize selam verin.(müslim) görüldüğü gibi Allah için birbirini sevmenin iman alameti olduğunu peygamberimiz bize bildiriyor.Nitekim ASllah kendisininde sevdiği kula karşı çok şefkatli ve merhametli olacağını.bakın şu ayetle bildiriyor.
AYET:(maide.54)''Allah sevdiği ve kendisini sevenlere karşı çok şefkatlidir.'' İnsan oğluna sevgi doğuştan verildiği için sevmek için bahaneler arar.çünkü sevgi su,hava,toprak kadar hayati bir ihtiyaçtır.Sevgi olmazsa dünyanın düzeni yıkılır.Nasıl mı başta cenabı hak yaratttığı kulları sevmeseydi.kulların bunca isyanına katlanmaz.Asi oldukları halde bütün kullarını yok öderdi.Biliyor musunuz ki Allah(ismi celalin anlamı(sevgidir) evet Allah(cc) sevgi demektir. Alah(cc) kullarını sevmeseydi. bunca verdiği nimetlere karşılık kulların daima kendisine isyan etmesine rağmen onların rızıklarını kesmiyor. onlara nimetlerini vermeye devam ediyor.Kullarını sevmese buna katlanırmı.Yine cenabı hak dünyz düzenini devam edebilmesi için bütün canlılara sevgisinde verdi.İşte bu nedenledirki. vahşi bir aslan yavrusunun üzerine titret bütün canlılar böyledir Çünkü böyle olmasa nesil devam etmezdi bir ana çocuğu için seve seve canını veriri. kaldıki cenabı hak karşı cinsler arasındada sevgi oluşturmuştur. yoksa hiç tanımadığı bilmediği bir insanın kahrını niye çeksin değilmi. ama aralarına sevgi, merhamet,aşk,şehvet,ayrı kabiliyet,ayrı özellik koyduki karşı cinsler birbirine muhtaç olsun birbirlerinin kahrını çeksin .Götrüldüğü gibi sevgi yaşamanın hayatın düzenin geleceğin dünyanın ahiretin ve tüm işlerin ana kaynağıdır. sevgi olmadan hiçbir şey olmaz.sevgi en büyük güçtür.
Sayın okurlarım.Bir delikanlı ve bir genç kızın aralarında sevgi bağı olmasa Birbirlerine ayak bağı olacak biribirlerinin özgürlüklerini kısıtlayacak olan evliliği gerçekleştirirlermiydi.Birbirlerini hiç tanımayan iki yabancı bir yastığa baş koyarlarmıydı.Kadın gece güzndüz durmadan usanmadan kocasına hizmet edermiydi. erkek akşama kadar çalıştığı ve kazndığı parayı karısına harcarmıydı.Eğer Allah onlara evlat sevgisi vermeseydi Binbir zahmete katlanıp çocuk yetiştirirlermiydi Eğer evlatlara ana baba sevgisi vermeseydi Yaşlı olan ana babaya evlat hiç bakarmıydı.İşte neslin devamı için Allah(cc)İnsanlara karı koca evlat ana baba sevgisi vermiştir.ve bunlar birbirlerini menfaat için değil. karşılıksız severler.Bırakın menfaati onlar için kul köle olurlar canlarını seve seve verirler. Ayrıca toplum düzeninin devamı için çok çeşitli sevgiler vardır. işçi,patron,öğrenci,öğretmen,memur,amir,küçük,büyük, birbirlerini severler. ayrıca aynı dinde olanlar,aynı vatanı paylaşanlar,aynı köyde,aynı mahallede,aynı şehirde oturanlar, aynı partiyi,aynı takımı tutanlar,habileri aynı olanlar,aynı okula gidenlar,aynı kusta okuyanlar,aynı filmi sevenler,aynı şarkıyı sevenler,aynı kahveye gidenler,hatta aynı araba kullananlar bu örnekleri çoğaltmak mümkün bu kişiler birirlerini severler. Çünkü canlılar brbirini sevmek için yaratılmışlardır.Bu sevgi sadece aynı aynı tip canlılar arasında değil ayrı canlılar arasındada mevcuttur. mesela insanlar köpekleri ve kedilerive atları ve kuşları hemen hemen hayvanların çoğunu severler. hayvanlarda buna karşılık mesela köpek ve kedi onu seven insanı hiç terketmez ölse bile sahibinin mezarında sahibinin başında bekleyipte ölen çok köpek ve kediye rastlanmıştır.Sadece bu değil çiçek ve güllere sevgi gösterildiği zaman daha çabuk ve daha canlı renklerde açtıkları artık ispatlanmıştır.Sayın okurlarım(enfal.63)(ellefe beyne gulubihim)'' kalpler arsında köprüler vardır. kalpler birleştirilmiştir. Şunu iyi bilmek lazımdırki eğer karşınızdaki insanın sizi sevmesini istiyorsanız önce siz onu sevin. sizin kalbinizdeki sevgi onun kalbine nakşedecek köprü kurulacak oda sizi sevecektir.Hani şimdiki tabirle elektiriklenme olacaktır.Ancak çeşitli nedenlerle karşınızdaki size sevgisini belli etmeyebilir buna aldanmamalı sevgimizi karşımızdakine belli etmeliyiz. ve onu sevdiğimizi söylemeliyiz.kim diyor bunu paygamberimiz işte HADİS:''(iza ehebberreculu ihahu felyuhbirhu ennehu yuhibbehu)''Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona bildirsin''(Ebu davut-tirmizi) görüldüğü gibi insan karşısındakine sevgisini belli etsinki aradaki dostluklar pekişsin kalplerdeki kırgınlıklar şüpheler ortadan kalksın . Bu hadise şerife rağmne maalesef karı kacasına, koca karısına şımarır diye sevdiğini söylememekte böylece nice yuvalar boşuna huzursuz olmakta bazende yıkılmaktadır. Özellikle kadınlar seni seviyorum cümlesine çok önem vermekte bunu söylemeyen kocalarından soğumakta ve maalesef bu sözü söyleyen başka erkeklere kapılmakta ve yuvalarını yıkmaktadırlar. O nedenle bilhasa erkekler lütfen peygamverimizin bu hadisi şerifini uygulayalım herkese ama bilhassa hanım ve çoçuklarımıza onları sevdiğimizi söyleyelim ve ispat edelim.Bugün psıklogların en çok üzerinde durdukları şey çocuklara oyuncak,elbise hadiye alamkatan çok onları sevmemiz gerektiği üzerinde çok duruyorlar.çocukluğunda sevgi almayın sevilmeyen çocuklsrın ilerdeki hayatlarında başarılarının imakansız olduğunu,aşağılık kompleksli,kişiliksiz,aşırı asabi,hastalıklı,başarısız topluma yük bireyler haline geldiklerini belirtiyorlar. o halde gelin çocuklarımıza sevdiklerimize,arkadaşalarımıza akrabalarımıza,hayvanlara bitkilere ve herşeye sevginmizi verelim sevgimizi belli edelim. Allahın bizi yaratmasındaki gayesi kendisne kul olmak ve kendisni sevmek olduğunu unutmayalım.
Sayın okurlarım kişi dostluk edeceği kimselere dikkat etmelidir nitekim peygamberimiz(sav)şöyle buyurur
HADİS:''(elmeru ala dini halilihi felyenzur ehedukum men yuhalıl)'' Kişi dostunun dini ve ahlakı üzerinedir. Öyleyse herhangi biriniz dostluk edeceği kimseye dikkat etsin'' buyurmuştur. Dostta aranması gereken özellikler şunlardır.
1AKILLI OLMAK: Akıl sermaya ve asıldır.ahmak olan kişinin dostluğu insana daima zarar getirir. Sonu dargınlık ve ayrılıktır.nitekim hz Ali(ra)''Ahmak ve cahil ile arkadaşlık , dostluk etme.ondan kendini koru. Nice ahmaklar vardırki dostlarını helak ederler. Kişi dostu ile ölçülür.Birşey için diğer şeyde kıstas ve ölçü vardır. kalpler buluştuğu zaman.Birinin diğerine tesiri vardır.Akıllı düşmandan korkma ahmak dosttan kork Ahmaktan uzaklaşmak Allaha yaklaşmaktır.'' demiştir.
Süfyani sevri: ise'' Ahmak olanın yüzüne bakıp durmak büyük hatadır.demiştir.Akıllı oplmayan dost sana iyilik yapacağım derken sana kötülük yapar.toplum içinde seni mahçup duruma düşürür.Kendi seviyesine seni indirir.Toplum tarafından küçümsenmene sebep olur.itibarını bitirir. Toplumun sana oplan saygınlığını bitirir.Yanlış anlaşılmana dedikodunun yapılmasına sebep olur.ahmak dostttan kaçıp Akıllı düşmanla birlik olman senin için daha hayırlıdır.
2-GÜZEL AHLAKLI OLMAK:''Güzel ahlak bir dostta mutlaka aranmalıdır.zira aklı başında nice insanlar vardır ki herşeyi olduğu gibi bilir anlar fakat kötü huylarını yenemediği ,ahlakını güzelleştiremediği ,nefsine ve şeytana yenik düştüğü, iradesine sahip olamadığı için.Kızdığı zaman hiddetini yenemez.Şehveti kendine galip gelir.cimriliği veya korkaklığı üstün gelir.bile bile yanlış yola sapar.böyle bir dost insana büyük zararlar verir.Söyle bana dostunu söyliyeyim sana kim olduğunu atasözünün gereği olarak.onunla bir tutulmana sebep olur.zamanla sende güzel ahlakını yavaş yavaş kaybeder sende onun gibi olursun.o nedenle böyle insanlarla dost olunmamalı,arkadaş olunmamalı,böyle insanlarla oturulmamalı,sohbet edilmemeli,hemen onlardan uzaklaşmalıdır.ki onun kötü ahlakı senin güzel ahlakını bozmasın.Üzüm üzüme baka baka kararır demişler.Aman sakın onun kararmış kalbine bakarak nur gibi kalbini karartma.onu güzel ahlaklı yapabiilirsen bu gücü kendinde görürsen ona yaklaş ancak ava giderken avlanmakta var bu işin içinde o nedenle avlanacağını anlarsan hemen uzaklaş nefsin sana böyleleri ile dost ol der. sakın nefsine uyma.çünkü nefis daima kötülüğü emreder(yusuf.53)Şeytana da uyma çünkü şeytan da en büyük düşmanındır.
FASIK OLMAMAK: Günahları işlemekte ısrar eden fasıkın dostluğundanda hayır gelmez. Günah işleyen kişinin dostluğuna güzven olmaz. Çünkü o gayesine ulaşmak için herşey yapar.nitekim Allah(cc) bizleri böylelerine karşı uyarmaktadır.
AYET:(Kehf.28)''Kalbi zikrimize kapalı olan heva ve hevesine uyan kimseye itaat etme(ona güevenme dost kabul etme)''yine başka bir ayeti kerimede
AYET.(Taha.16)'' Zikrimizden(kuran-ı kerim) yüz çevirip ancak dünya hayatına dönenlerden yüz çevir'' ve
AYET:(lokman .15)'' Bana yönelenlerin yolunu tut.'' buyurarak fasıklarla dost olmamız gerktiğini onlara itaat etmemeiz gerktiğini,onlardan yüz çevirmememiz gerektiğini ve anacak allaha yönelenlerle dost olmamız gerektiğini bize bildiriyor.
4-BİDAT SAHİBİ OLMAMAK.''Bidat sahibi olanlarla dost olmak doğru bir davranış değildir.Hz ömer(ra) şöyle demiştir.'' Sadık kardeşlik bul ve arasında yaşa dürüst samimi arkadaşlar dostlar.genişlikte süs ve ziynet, darlıkta yedek sermayedirler.Dostunun sana düşen işini güzel şekilde görki luzumunda daha fazlası ile karşılaşasın.Düşmanından uzaklaş her dosta bel bağlama,ancak emin olanları seç.emin olanlar allahtan korkanlardır.Kötü insanlarla düşüp kalkma onlardan kötülük öğrenirsin.onlara sırrını verma ifşa ederler.yayarlar.işlerini allahtan korkanlara danış ve onlarla istişare et.Alkametul utaridi: Oğluna vasiyetinde şöyle demiştir.''Oğlum arkadaşlık ihtiyacını duyduğun zaman kendisine hizmet ettiğin kimse seni hizmetci mevkiine düşürmesin.izzeti nefsini koruyan arkadaşlığında sana şeref veren seni ziynetlendiren ve ihityaç anında sana yardım edenlerle düş kalk. Hayır işlerinde sana yardımcı olan iyiliklerini söyleyenkusurlarını gizleyenkimselerle samimi ol. kendisinden birşey istediğin zaman veren ,sustuğun zaman seninle konuşan,sıkıntılı olduğun zamanlarda yardımına koşanlarla buluş.sözünü tastik eden.icabında emrini yerine getiren.tartışma esnasında seni tercih eden.kimselerle sohbet et.Arkadaşlık dostluk edeceğin kişi şu iki kişiden biri olmalıdır.ve bunlardan başkası ile arkadaşlık etmemelisin.birincisi kendisinden din ve ahlak konusunda faydalanabileceğin kişi ikincisi ise din ve ahlak konusunda senden faydalanacak kişi.insanlar 4 kısımdır.1-tatlı: Ondan yeçünkü yemekle ondan doyum olmaz.2-Acı:acı yenmez 3- Mayhoş: o senden birşeyler almadan sen ondan birşeyler al4-Tuzlu: yanlız ihtiyaç zamanında ondan az birşey al.Caferi sadık: 4 kimse ile dostluk yapma demiştir.1-Yalancı.çünkü sen ona inanırsın aldanırsın.zira o serap gibi uzağı yakın yakını uzak gösterir.2Ahmak: ahmaklada dost olma çünkü sana karı dokunacak yerde zararı dokunur.3-Cimri: cimriylede dost olma çünkü o acil olan ihtiyacını bile görmez.4-Korkak: korkaklada dost olma.çünkü o en küçük sıkışmada hemen seni satar. 3 türlü dost vardır.1-ahiret dostluğu:2.- dünyalık dostluğu3-sohbet dostluğu bu üçünü bir adamda bulabilirsen ne mutlu sana .yine dostluk başka açıdan 3 kısımdır.1-gıda.: gida gibi dostluk vucut gıdasız olamayacağı gibi insanda böyle dostsuz olamaz.2- ilaç: ilaç gibi dostluk .bazı zamanlarda ihtiyaç olur. imdadına yetişir.3- hastalık gibi dostluk:İnsan hiçbir zaman onu istemez ama bazen yakalanır.İnsanlar ağaçlar ve bitkiler gibidir. bazısının hem gölgesi vardır hemde meyvesi vardır. Her şekilde sana faydalı olur. ahiretinide dünyanıda kurtarır. bazısı vardır gölgesi vardır meyvesi yoktur. yani dünyalıkta sana faydası vardır ancak ahiretine faydası yoktur. bazısıda vardırki ne meyvesi vardır nede gölgezsi böylelerinden uzak durmalıdır. sana dünyalık ta ahiretlikte faydası olmadığı gibi senin dünya ve ahiretine zarar verir. Sayın okurlarım DOSTLUK HAKLARI 8 DİR:
1-MAL:Dostlar arasında mal ile yardımlaşmak 3 derecedir.
A-En aşağısı dostunu hizmetçi kabul edip malının fazlasından onun ihtiyacını gidermek.Bir ihtiyacı olduğu zaman sende varsa istemesine hacet kalmadan hemen ihtiyacını temin edersin.zira onu istemeye mecbur etmek dostlukla bağdaşmaz.
B- Dostunu kendi seviyende tutmak.Onu mal ve servetine ortak gibi kabul edip icabında malını onunla paylaşmak.
C-Dostunu kendine tercih edip onun ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih etmek.Dostluğun en üst seviyesi budur .Gerçek dostlukta budur.Eğer dostun hakkında bu üç şeyden hiçbirine sahip değilsen senin o kişiye dost olmadığın anlaşılır.Eğer bu 3 şeyde dostunda yoksa o senin dostun değildir.Hemen ondan uzaklaş kuru kuruya arkadaşlık yapmak . Ölülerle arkadaşlık yapmak kadar luzumsuzdur.Borçlu ve sıkışık olduğun zaman bırak istemeden vermeyi istediğin halde param yok diyorsa Kendisinde yoksa bile başkalrından araştırıp senin işini görmüyorsa bu kişi senin dostun değildir.Hemn ondan uzaklaş.Özetlersek dost ya malının fazlasını sen ondan istemeden sana verir.Ki bu dostluğun en alt derecesidir.Ya kendinde olanı seninle paylaşır.Yada seni kendine tercih eder. Bu üçü de yoksa o kişi senin dostun değildir. Ondan uzaklaş.
2-YARDIM ETMEK: Dostluğun ikinci hakkı dostunun yardımına o istemeden ve kendi işini sonraya bırakarak koşmaktır.ona yardım ederkende surat asmamak güler yüzlü olmak gerekir.Yoksa söylene söylene surat bir karış yaptığın yardımı dostunun burnundan getiren yardım geçerli değildir.bu dostuna yardım değil zulum olur.
HADİS:Peygamberimiz(sav) buyuruyorki.Bilmiş olki Allahın yeryüzünde çok değerli kapları vardır.o kaplar kalplerdir.Bu kalplerin allah katında en sevimlisi günahlardan pak, dinde gayretli,ve dostlarına en yumuşak olandır.Dostlukta usul onun ihtiyacını kendi ihtiyacın gibi hatta daha mühim kabul etmen ve kendi ihtiyaçlarını unutmadığın gibi onun ihtiyaçlarını da araştırıp daima hatırından çıkarmamandır. onun müracatına luzum kalmadan yardımına koşman. ve yardımda bulunurken kendine bir pay ayerman Yaptığın yardımı kabul etmesini lutuf saymandır.Hatta yanlız ihtiyaçlarını gidermekle yetinmeyip önceliği ona vermelisin.Hasan Basri(ra)'' demiştir ki''Bizim dostumuz bize ailemizden daha sevimlidir. Ailemzi bizi dünyada arar Dostlarımız ise mahşer yerinde arar.demiştir.'' Eğer bir dostunuzu 3 gün peşpeşe görmediyseniz. ziyaretine gidin işi varsa yardım edin.Hasta ise onunla ilgilenin.Sayın okurum görüldüğü gibi dostluk öyle basit bir şey değil.lafta dost olmak başkadır gerçek dost olmak başkadır.
3- DİL: Dostluğun 3 .hakkı dildir. Dost gerektiğinde susmasını gerktiğinde konuşmasını bilmelidir. Susması demek dostunun huzueunda veya o olmadığı zamanda dostunun kusurlarını biimezden gelmek. ve onlardan hiç bahsetmemektir.münakaşadan kaçınmak , işin iç yüzünü kurcalalamamaktır.Dostunu yolda gördüğü zaman nerden gelip nereye gittiğini niçin gittiğini sormaz gerçek dost . Çünkü belki açıklamak istemez.belki yalan söylemeye mecbur kalır.Dostunu yalan söylemeye mecbur bırakmak gerçek dostun işi değildir. Dostun yanlızca sana söylediği sırrı aramızda kalsın dediği sırrı başkalarına söylemek ahlaksızlıktır. emanete ihanettir. hatta öyle olmalısınki zamanla dostunla aran açılsa bile hatta düşman bile olma durumunda kalsanız bile sana söylediği sırrı yinede söylememelisin. Dostun hakkında duyduğun kötü sözleri ona söyleyip onu üzme . Dostunun kötülüklerini gizleyip iyiliklerini söyle. Eğer dostunun iyiyliklerini başkalarına söylemiyorsan.Onu çekemiyorsun, kıskanıyorsun demektir.ki dost dostu asla kıskanmaz. hatta onun kendinden üstün olmasını ister.Dostunun ve aile efradının kusurlarını söylemek zaten gıybettir.gıybet değil dostlar arsında herkes için haramdır ama dostlar arasında daha büyük haramdır.Gıybetten kurtulmanın iki yolu vardır.1-Kendi halini düşünmektir.Kendinde bir kusur bulduğun zaman sen nasıl kendi kusurunu düzeltemiyorsan onunda kendi kusurunu düzeltemediğini düşünerek.onu mazur görmelidir.oda senin gibi bir insandır.onunda senin gibi nefsi ve şeytanı var. belkide onun kusurunun aynısı sende yok ama Belkide senin başka kusurların onun kusurlarından daha büyüktür bunu düşün.Onun kusurlarını değil kendi kusurlarını gözünde büyüt onun kusurlarını ise affet.İşte o zaman dedikodu yapmaktan kurtulursun.Nefsinin esiri olmazsın.Kusursuz insan olabilirmi 2- dedikodudan kurtulmanın ikinci yolu Kusursuz dost arayanın dostsuz kalacağını kusursuz insan olmayacağını bilmendir.insanların iyiylikleri olduğu kadar kusurlarıda vardır.aranan iyiliklerin kötülüklerden fazla olmasıdır.mümin kendinin . mümin dostunun daima iyiliklerini hatırlar.Kötülüklerini unuturki bu sayede sevgi ve saygı artar.İnsanların daima kusurlarını araştıranlar.ahlaksız münafıklardır.mimin daima mazeretleri kabul eder. münafık ise daima hataları araştırır.Gerçek dost dostunun kusurlarını bağışlayandır.Hiç kötülüğü olmayan hiç kusuru olmayan bir insan olamayacağı gibi hiçbir iyiyliği olmayanbir insanda düşünelemez. her insanın mutlaka iyi bir tarafı vardır.sen insanların iyi tarafını bul Dostunun iyiliği bir nokta ise o noktayı görmen dostunu memnun eder.ve o nokta kadar. olan iyiyliğinin artmasına sebep olursun. böylece zamanla .dostunun iyiylikleri kötülüklerini geçer. Dostunun kötülüklerini ne kadar büyük olursa olsun görmemen dostunun kötülüklerini azaltmasına sebep olur.Yoksa bir adamın kötülüklerini söylemek, yaymak,ifşa etmek,o ki,şiyi asla o kötülükten vazgeçirmez.Üstelikte aleniyet kazandığı için.gizli yaptığı kötülüğü aşikare yapmaya başlar.ve başkalarınada örnek olur.o halde dostunun iyiyliğini düşünüyorsan kötülüklerini kusurlarını gizle,iyiyliklerinide yay analt.böylece onu cesaretlendirmiş iyilikleri yapmaya teşvik etmiş olursun Sayın okurlarım ne yazıkki bugün insanar bırakın dostunun kötülüklerini gizlemeyi ve iyiliklerini yaymayı tam tersini yapmaktadırlar. yani dostunun iyiyliklerini gizleyip görmezden gelmekte ve kötülüklerini bire bir katarak abartarak, ekleyerek, dramatize ederek ballandıra ballandıra anlatmaktadırlar. bunun sebebi nefis konusunda işlediğimiz gibi kendi nefislerini temize çıkarmak, kendi nefislerin...i haklı çıkarmak ve kendi egolarını tatmin etmektir.Kendi kusur ve hatalarını gizleyip,toplum nazarında itibar kazanmaktır.Başkalarının kusur ve hatalarını söyleyerek ve yayarak onları toplumun nazarında küçük düşürmektir.Halbuki böyle yapanlar. kendilerini küçük düşürdüklerinin farkında değillerdir.Dostun hakkında kötü konuşmamak. sana borç olduğu gibi Kalbindende sui zan( kötü düşünce) geçirmemen sana borçtur.Zira Allah(cc) sui zannı yasaklamıştır.(isra.36)''İyi bilmediğin şeyin ardına düşme''(huccurat.12)'' Ey iman edenler zannın çoğundan kaçının zira zannın çoğu haramdır.'' buyurarak sui zannı kesin olarak yasaklamıştır. peygamber efendimizde
HADİS:''Allh(cc) müminin mümine kanını,malını,ve ırzını haram kıldığı gibi aleyhinde kötü zanda bulunmayıda harak kılmıştır.''
HADİS:Sui zandan son derece sakının zira sui zan sözlerin en yalanıdır.'' Sui zan insanı tecessüse yani kusur araştırmaya sevkeder.zira Allah(cc) bunuda yasaklamıştır.(huccurat.12)'' (ismuvvela tecessessü)''tecessüs etmeyin ''yani kusur araştırmayın buyurmuştur.Peygamberimniz(sav) HADİS:Sçz araştırmayın gözünüzle kusur araştırmayın.birbirinize arka çevirmeyin.Ey Allahın kulları kardeş olun(buhari) Gerçkte dost dostu hakkında sui zanda bulunmadığı gibi .Onun kusurlarınıda araştırmaz.Allah8cc9 ayıpları örter.,günahları bağışlar,kulunun kusurlarından vazgeçer.Allah(cc) kendi yarattığı ve milyarlarca nşmet verdiği kullarını bağışlıyor.kusurlarını gizliyor.günahlarını affediyor.da sen nasıl oluyorda kendin günahlara batmışken kendin kusurlu olduğun halde belkide karşındaki allahın huzurunda senden üstün olabileceği halde kusurları bağışlamaz.Açiğa çıkarırsın Yoksa haşa onu senmi yarattın sana ne bu huyundan derhal vazgeç.Bilmiş olki kendin için sevdiğini başkası içinde sevmedikçe bırak dost olmayı kamil bir müslüman bile olamazsın. Elbetteki dostun senden sırlarını, hatalarını gizlemeni bekler.Böyle yapmazsan dostluğunuz biter.Senin dostunun sırlarını açığa çıkarman onu kıskandığını gösterir.Yalanın caiz olduğu yerler vardır. bunlarda biride dostunun kusurları konusunda yok böyle birşey diyerek o kusurun onda olduğunu bile bile yalan söylemelidir. nitekim peygamberimiz(sav)
HADİS:''Din kardeşinin ayıplarını örten kimsenin Allah(cc) dünya ve ahirette kusurlarını örter.(ibni mace)
HADİS: Bir kişi etrafına bakınarak sana bir söz söylediyse o söz sana emenettir. emenerte hıyanet etmmeli o sözü saklamalısın''(ebu davut)
HADİS:'' Meeclisler emniyet yeridir.Orada konuşulanlar harice çıkmaz.ancak şu 3 meclis müstesnadır.1-Haksız yere adam öldürülme konusu konuşulan meclis2-başkalarının ırzına taarruz için hazırlık yapılan meclis3-Başkalarının malına tecavüz için hazırlanan bu konunun konuşulduğu meclis.(ebu davut)Ahmak olanın kalbi ağzında,Yani ahmak sır saklayamaz herbildiğini olur olmaz yerlerde söyler.Bu nedenle ahmak ile dost olmamak lazımdır. akıllı olanın dili kalbindedir. Alimin birine sırrı nasıl saklarsın demişler.O haber vereni inkar eder.kaber almak isteyenede yemin ederek o sırrı sakalrım demiştir. Sana emanet edilen sırı göğsüne yerleştir. Öyleki o göğüs o sırrın mezarı olsun.
Eğer dostun sana bir sırrını söylerse. O sırrı tamamen unut. Dostuna sırrını söylemeden önce onu dene sır olmayan önemsiz bir şeyi büyük bir sırmış gibi ona aktar sakın kimseye söyleme diyede tembih et. Sonrda aranız açıldığında o sırı söyleyip söylemediğine bak. Eğer senle dargınken bile sırrını söylemiyorsa o senin gerçek dostundur.Aslında en güzeli sırrını kimseye söylememektir. yavuz sultan selim mısırı fethedeceği zaman çok büyük hazzırlıklar yaptırıyor sefere hazırlanıyordu . fakat hiç kimse seferin nereye yapılacağını bilmiyordu. en yakını olan sadrazam padişahım nereye sefer yapacağımızı bana bile söylemiyorsun yoksa benim sır tutmayacağımımı zannediyorsun. Bana güvenmiyormusun yoksa . diye sorunca padişah kızgınlıkla be hey sadrazam sen beni sırrını saklamaklamı suçluyorsun. Bana güvenmiyormusun ben sırrımı sakalayamzsam senden ne hakla sırrımı saklamamı isterim. emin ol ben sırrını saklayan insanım demiştir.Ne güzel bir cevap sen kendi sırrını saklayama söyle ondan sonrada başkalarından senin sırrını saklamasını iste. akıl işi değil. sen kendi sırrını saklayamayıp söylersen başkaları senin sırrını niye saklasın. onlara kızmaya ne hakkın var değilmi.Sayın okuyucum 4 durumda sana karşı tavırları değişen ile dost olma.
A- kızdığı zaman sana tavırları değişiyorsa
B-menfaati olduğu zaman sana tavırları değişiyorsa
C-Şehvet hisleri galebe geldiği zaman tavırları değişiyorsa
D- kalabalık bir ortamda sana karşı tavırları değişiyorsa o kişi dostun değildir ondan hemen uzaklaş. Gerçek dostlar kızdıkları zaman veya seninle araları açıldığı zaman bile iyiyliğini söyler kötülüklerini açığa vurmazlar. gerçek dost olmayanlar ise iyiliğini gizler kötülüklerini açığa çıkarırlar.Dostunun her sözüne itiraz etmemek lazımdır.susmak lazımdır.Kötü kişiyle mücadele üzülmene iyi kişiyle mücadele küstürmene sebep olur.Nitekim peygamberimiz(sav)
HADİS:''Haksız olduğu halde mücadeleden vazgeçen kimseye Allah(CC9 cennette kenar bir yerde ev inşa ettirir. Fakat haklı olduğu halde mücadeleden vazgeçene ise cennetin ortasında büyük bir köşk inşa ettirir(tirmizi,ibnimace)
HADİS:'' Birbirinize arka çevirmeyin husumet beslemeyin,çekememezlik yapmayın,aranızı açmayın,Ey Allahın kulları kardeş molun.Müsliman müslimanın kardeşidir.ona zulmetmez.onu mahrum etmez.onu terketmez.kişiye kötülük olarak din kardeşine hakaret etmesi yeter.(müslim)
HADİS:''Mücadeleyi terk edin zira onun karı azdır.faydası az olduğu gibi dostlar arasına husumetin girmesi,ne sebep olur.Şüphesiz luzumsuz münakaşalar dostları azaltır.huzumeti çoğaltır.Bir kişiye düşman olman karşılığında bin kişiye dost olacağını bilsen bile bin dostundan vazgeç. Ama bir kişiye düşman olma.Velhasıl mücadelenin en büyük sebebi karşındakinin cehaletiniortaya koymak suretiyle onu tahkir edip kendisinin akıl ve fazilet ve şeref yönünden üstünlüğünü ortaya çıkarmak karşındakini küçük düşürmketirki bu kibirdir.kendini üstün görme karşındaki küçük görmedir.Bı zaten dostluk değil düşmanlıktır.
HADİS:''Kardeşinle mücadele etme onunla alay etme ve ona verdiğin sözden dönme(tirmizi)
HADİS:'' Siz mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz öyle ise onları güler yüz ve güzel ahlakla memnun etmeye çalışın.(taberani hakim.Mücedele güzel ahlakın zıddıdır.Bu konuda o kadar hassas olki mücadele olacağını tahmin ettiğin konuyu dostuna sorma. hatta dostun hadi kalk gidelim dediği zaman nereye gidiyoruz diye sorma.Dostluğun hakkı hiç sormadan kalkıp beraber gitmektir.
4- KONUŞMAK: Dostluğun dördüncü hakkı konuşmaktır. Kardeşlik, arkadaşlık ,dostluk kötü sözlerden susmayı gerektirdiği gibi iyi sözleri konuşmayıda gerekli kılar.muhabbeti arttıracak sözleri konuşmak dostluğun gereğidir. Çünkü dost edinmekteki gaye ondan faydalanmaktır. mesela bir derdi olup olmadığını sormalı ve üzüntüsünü gidermelidir.Neşeli hallerinde neşesini ve sevimcini paylaşmalı ve onu dostunu söylemelidir.Dostluğun manası neşe ve sevinci ,elen ve kederi,paylaşmaktır.Nitekim resulullah (sav)
HADİS:''Sizden biriniz kardeğşini vevdiği zaman sevgisini ona duyursun(ebu davut-tirmizi9 buyurmuştur.Peygamberimizin karşınızdakinwe sevdiğinizi söyleyin buyurması sevginin ve dostluğun artması içindir. Siz karşınızdakine seni seviyorum dediğiniz zaman herhalde size düşmanlığı artmaz. öyle değilmi.Aksine oda seni sever ve dostluğunuz artar. Sende karşındalinin seni sevdiğini anladığın zaman ona karşı sevgin iki kat daha fazla artar. Dostluğun gereğinden biride dostunun yüzüne karşı veya arkasından onun hoşlandığı ismle onu çağırmak veya anamaktır.Hz ömer(ra) buyuruyorki 3 şey dostluğu pekiştirir.
A-selam vermek
B-mecliste yer vermek
C-sevdiği hoşlandığı bir ismle çağırmaktır.''Kişi dostunun methedilmesini arzuladığı mecliste dostunu övmeli iyiliklerinden bahsetmelidir. Sevgiyi çoğaltmanında bir yolu budur.bunun gibi aile efradını ,sanatını,işini,aklını,ahlakını,kıyafetini,şeklini,eserini bütün hoşuna gidecek şeylerini yalan katmadan ve abartmadan söylemendir.Bundan da önemlisi arkasından onun iyiyliğine konuşulanları ona söylemendir.Konuşulması gereken şeylerden biriside senin için yaptıklarına ve hatta yapmak istediklerine karşı ona teşekkür etmendir.Hz. Ali(ra) buyuruyor ki.''Dostunun kendi hakkındaki samimi düşünce ve niyetlerine teşekkür etmeyen yaptığı iyiliklerede şükretmemiş olur.'' demiştir.sevgiyi ve dostluğu arttırmanın bir yoluda gıyabında onakarşı hazırlanan suikast karşılığında veya hakkında söylenen kötü sözlerde onu müdafaa etmektir.Dostluğun hakkı budur.dostunu korumak ve ona yardımcı olmak için dostunun aleyhindeki sözlere karşı çıkacaksın.karşı çıkmazsan veya sende onlarla birlik olup dostunun gıybetini yaparsanız.Bilki dostunun ölüsünün etini yemiş olursun.Nitekim Allah(cc)
AYET:(Huccurat.12)''Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeği severmi bunu çok çirkin ,çok iğrenç buldunuz öyle değilmi.o halde mümin kardeşinizin arkasından hoşlanmayacağı şeyleri konuşma.'' arkasından dostunun aleyhinde asla konuşma.gıybetini yapma.yapanlarada asla müsade etme.onu savun.gıyabında dostunun seni nasıl anmasını istersen sende dostunu gıyabında öyle an.senin hakkında konuşulduğu zaman dostunun nasıl seni savunmasından hoşnut oluyorsan.sende onun gıyabında onun hoşlanacağı şeyleri söyle.Aleyhinde konuşulan dostunun perde arkasında dinlemekte olduğunu fakat senin onun orada olduğunu bilmediğini farzetsen o zaman nasıl konuşmak isterdin.ve hangi sözlerini ona duyurmak isterdin.işte dostunun gıyabındqa (arkasında)böyle konuşmalısın.Dostunun arkasından konuşurken seni duyduğunu farzet onun huzurunda nasıl konuşuyorsan arkasından aynı şekilde konuş hatta daha fazla onu överek konuş.onun yerine kendini koy. onun senin hakkında hangi konuşmasından hoşlanırsan sende sende onun hakkında öyle konuş.işte bu kendisi için iyi gördüğünü başkaları içinde iyi görmektir.Kendisi için sevdiğini başkaları içinde sevmektir lSayın okurlarım dostuna öğüt vermek ve öğretmek buda dostluk haklarındandır.Dostun ilme olan ihtiyacı mala olan ihtiyacından az değildir.Şayet ilim yönünden zengin isen ilmini dostunla paylaşman gerekir.Onun dünya ve ahiretine yarayacak şeyleri ona öğretmen gerekir.Şayet öğrettiklerini yapmazsa nasihat etmen öğüt vermen gerekir.Ancak ona nasihati tenha yerde kimsenin olmadığı yerde vermen gerekir.Ona nasihat etmenin sanada faydası olur.Kendi hatalarını onda görünce kendi hatalarını anlarsın.nitekim peygamberimiz(sav) !! Mümin müminin aynasıdır.''(elmüminu miratül müminin)Buyurmuştur.imam şafi:'' Kardeşine dostuna gizli nasihat edip öğüt veren onu yükseltmiştir.Halk arasında ona öğüt veren ona hakaret etmiştir.Sen nasılki hatalarının başkalarının yanında duyulmasını istemezsen dostunda hatalarının başkalarının yanında duyulmasını istemez.Allah ile münasebetin onun emirlerine uymakla halk ile sohbetin onlara nasihat etmekle nefis ile buluşman ona muhalefet etmekle şeytan ile buluşman ona düşmanlık etmekle, dostun ile buluşmanda ona muhabbetle olsun.
5- HATALARI AFFETMEK: Dostluk haklarından 5.cisi dostun hatalarını affetmektir.Dostun işlemiş olduğu bir takım hata ve kusurları affetmek gerekir.Dostun hatası ya dininde olur.ya dünyasında olur.Dostunun dinde olan hatalarını ona nasihat ederek gidermeye çalışırsın.Eğer isyan etmeye devam ederse onu yola getirebileceğine ve kendinde o hataya düşmeyeceğine eminsen onu hatalarından vazgeçirimceye kadar ondan ayrılma ama yola gelmeyeceğine inanıyorsan sende onun yaptığı hataya düşmekten korkuyorsan derhal ondan vazgeç.Ondan uzaklaş. Dostunun sana karşı yaptığı hataları affetmeye gelince gerçek dost isen dostunun sana karşı yaptığı hataları affedersin sana kötü bir söz söylediği zaman söyleyen iyi adamsa bağışla kötü adamsa karşına alma.Dostunun hoşuna giden taraflarını al hoşuna gitmeyen taraflarını at.sebdiğin kimseyi aşırı sevme gün gelir sana düşman olur.kin ve nefret ettiğin kimseyede aşırı nefret duyma gün gelir dostun oluverir. utanırsın
6-DUA: Dostluğun altıncı hakkı dostun için dua etmektir.Peygamberimiz(sav) buyurduki
HADİS:''Bir kimse dostuna gıyabında dua ettiği zaman bir melek Allah(cc) sanada dua ettiğin gibi versin diye dua eder.''
HADİS:'' Kişinin kardeşi hakkında yapmış olduğu dua asla reddolunmaz.'' Sayın okurlarım gerçek dost dostu için daima dua eder. Dua ettiği zaman aynı zamanda kendisine dua etmiş olduğunu yukarıdaki hadisi şeriften anlıyoruz. O halde hem kendimiz hem de dostumuz için dua etmeliyiz.
7-VEFALI OLMAK: Dostluğun haklarından yedimcisi dostunu unutmamaktır.Öldükten sonra dahi onu hatırlamak yadetmek peşinden dua etmek , rahmet göndermek,ruhu için kuran okumak ve hayır yapmak gerekir.Muhtaç olduğun zaman sana yaklaşan, genişlik zamanında malına göz dikmeyen, yükseldiği zaman üstünlük taslamayan, senden ayrıldığında seni untmayan,öldüğünde seni anan, dosttur gerçek dost.
8- DOSTUNA YÜK OLMAMAK: Dostluk haklarından biride ona yük olmamaktır. Dosta luzumsuz tekliflerde bulunulmamalı,mümkün oldukça ihitiyacımızı ondan gizlemeli, ve elden geldikçe ondan bir menfaat mal,para,makam,mevki,v.b şeyler isteyerek dostu zor durumda bırakmamalıdır. Dostluk sade olmalıdır.İnsanların araralarının açılması luzumsuz külfet ve zahmetten kaynaklanmalıdır. dostu bunaltmamalı onu zor duruma düşürmemeli,ona yük olmamalıdır. Sayın okurlarım. Günah işlediğinizde,sizin affınızı dileyen,hata yaptığınızda sizin namınıza özür dileyen,sıkıntılı anaınızda size yardım eden,ve size yük olmamaya çalışan kişilerdir sizimn gerçek dostunuz. Dostluk ve sevgi külfeti terketmektir.külfeti olmayanın sevgisi ve dostluğu,ağırlık vermeyenin, bunaltmayanın, bıktırmayanında muhabbeti daim olur.İnsanlarla güzel geçinmek istersen ister dostu...n olsun ister düşmanın olsun. hepsine güler yüzle karşıla herkese karşı zillete düşmeyen bir tevazu ve kibire varmayan bir vakar içinde ol . Heri işte daima orta yolu tut., Omuz başlarına bakma yüze göze bak,iltifata layık olmayana iltifat etme kendini senden üstün görür ve seni küçümser.Halk arasında bulun,mecliste tevazu ile otur.parmak çıtlatma,yüzüğünle oynama,sakalını,bıyığını,dişlerini,ve en önemlisi burnunu karıştırma,sinweklerle oynama,zorunlu olmadıkça öksürme,hele balgam atmak çok büyük terbiyesizliktir.,sümkürme,gerinme,esneme,sözlerin düzgün, sohbetin faydalı olsun.Güzel sözleri can kulağı ile dinle,sürekli kendinden bahsedip durma,süslenmekte aşırıya kaçma,isteklerinde ısrarcı olma,sırrını değil başkalarına ailene bile söyleme, varlığını başta ailen olmak üzere kimse bilmesin.çünkü varlığın yani paran malın az ise küçük görürler hakaret ederler. sana yardım etmezler.(sana işlerinin düşmeyeceğini anladıkları için) eğer varlığın fazlaysa o zaman da ihtiyaçları hiç bitmez senin elindekini almak için her yolu denerler.Ellerinle işaret edip durma,hiddetlendiğin zaman konuşma sakinleşince konuş,Bir meclise girince mutlaka selam ver,ve önündeki insanları çiğneyipileri geçme,boş bulduğun yerde otur.hususi mevki arama,yollar üzerinde oturma,ama oturmak zorunda kalırsan gelen geçeni süzüp durma,düşkünleri loru,mazlumların elinden tut,ayak takımları ile düşüp kalkma,zaruret olmadıkça onlarla oturma, insanlarla şakalaşma
Sayın okuyucum ölü olsen diri olsun,küçük olsun,büyük olsun,Alim olsun,cahil olsun,kadın olsun,erkek olsun,fasık olsun zahit olsun,köle olsunhizmetçi olsun,zenci olsun sarışın olsun,ne olursa olsun asla hiçkimseyi küçük görme. küçük gördüğün anda helak olursun.Şayet bir insanı kötü biri olarak görüyorsan.ne malum sen sonunda kötü ölürsünde o kişi düzelir iyi olarak ölür.Ne biliyorsun onun imansız senin imanlı olarak öleceğini sana bildirenmi var.Yoksa Allahın haşa sana böyle bir garantisimi var.Dünyalık bakımındanda kimseye heves etme. Çünkü allah katında dünyalıkların hiçbir değeri yoktur.Dünya ehline heves ettiğin an dünyayı gözünde büyütmüş Allahın nazarında ise küçülmüş olursun.Dünyalık elde etmek için dinindedn taviz verme.böyle yapmakla dünyalık olanlarında gözünde küçülmüş hem dünya hemde dininden olmuş olursun.Şayet dünyalıklarına nail olursan iyiy verip kötüyü almış olursunki bu alışveriştede aldanmış olursun.Onlara açıkça husumet besleme sonra müşkil vaziyete düşersin. onların dini kaybolur. Ancak bu gibilerin gayri meşru ve kötü işlerini gördüğün zaman onların bu kötü işlerine buğzet. ve isyanları sebebiyle oğrayacakları ilahi azaptan dolayı onlara acı varacakları cehennem onlara yeter.senin daha fazla kin tutmana luzum yok Onlaerın samimi olmayan sevgi, ilgi ve alakalarına bel bağlama Halinden onlara şikayet etme. Allah seni onlara havale eder. Sonra daha çok perişan olursun.gıyabındada göründükleri gibi olmalarını bekleme çünkü bu boş bir ümittir.. Onlardan birşey bekleme onlardan birşey ummak insanı zillete düşürür. ihtiyacın yok diye kimseye kibirlenme.zira Allah(cc) birgün seni onlara muhtaç eder. ve kibirinin cezasını sana çektirir.Birisi bir ihtiyacını yerine getirdiği zaman o kendisinden istifade ettiğin kardeşin sayılır. Fakat ihtiyacını görmedi diye kimseyede kafa tutma. Sonra sana daha büyük kin besler.kendisinde kabul emereleri görülmeyen kimseye vaaz etmekle meşgul olma. çünkü o seni dinlemez. Sözlerinden kızar.ve sana husumet besler.öğüt ve nasihatin umumi bir muruzattan olsun. hiçbir şahsı hedef alma. Onlardan bir ikram bir iyilik gördüğün zaman Allaha şükret. Çünkü onu yaptıran odur. Seni onlara havale etmesinden Allaha sığın. onlardan bir zarar bir kötülük gördüğün zaman Onları havale et.ve kötülüklerinden allaha sığın. sakın intikam almaya kalkma daha büyük zararla karşılaşır.Ömrünü boşa geçirmiş olursun. Onlara siz benim kadar bilemezsinbiz deme,iy bilki hakkın olsaydı Allah onların gönlünde sana bir mevki bahşederdi Gönüllere sevgi ve husumeti koyan Allahtır.aralarında bulunduğun müddetçe doğru sözlerini dinle yanlış sözlerine karşıda sağır ol.haklarını muhafazada konuş yanlış işlerinde dilsiz ol.herkes ile sohbet etme. çünkü insanların çoğu en küçük hatayı bağışlamaz.kusurları mrrtmez.inceden inceye herşeyin muhasebesini yapar.sendeki pireyi deve yapar.açığını arar bulur.ve bulduğu bu açıkla sana acımasızca vurur.hiç insaf etmez hiç acımaz.hiç merhamet etmez.tek gayesi vardır.seni rezil etmek ,küçük düşürmek,kınamak,senin zayıf tarafını kollar.seni acımasızca kullanır.senin çektiğin acılardan başına gelen dertlerden ,sıkıntılardan sonsuz bir haz ve keyif alır.Senin başarılı olmanı senin sevilmeni, asla istemez.bundan müthiş bir rahatsızlık duyar.Kıskancından kudurur.Deliye döner.Böylelerini dost zannetipte.onu kıskandıracak başarılarını, kazanımlarını ona analatma kıskançlığından hepten kudurmasına sebep olursun.
Yanlışlık ve yanılma sebebiyle yaptığın hataları arar ve asla bağışlamaz. söz taşıyarak ve iftira ederek ahbaplarını sana düşman eder. İşte böyle kişiler ile düşüp kalkmak sana zarar vermekten başka işe yaramaz. Hemen onlardan uzaklaş bunlar koyun postuna bürünmüş kurtlardır.Seni tuzağa düşürmek için ellerinden gelen her hileye başvururlar.Senin bulunduğun toplumda başakalarını kötüler sonrada sanki o sözü sen söylemişsin gibi suçu senin üzerine atar o söyledi der. Sayın okurlarım nefsi emmarenin ,şeytanın ve insan şeytanlarının hileleri desiseleri,tuzakları, planları saymakla bitmez. Sayın gençler dostluk bölümünü sizin için yazdım yoksa biz yaşlılar . dostlarımız zannettiklerimizden yediğimiz kazıklardan dolayı zaten herkesten soğuduk bizm olsa olsa bir iki dostumuz vardır.Siz gençler gibi yüzlerce arkadaşımız yoktur. Çünkü biz gerçek dost ararız siz ise vakit geçirecek,eğlenecek arkadaşlar ararsınız.Daha önce yazmıştım ama o hikayeyi okumayan arkadaşlarım için tekrar yazıyorum. Bir zamanlar zengin bir adam ve bir tek oğlu vardı. Adamın bir tek dostu oğlunun ise yüzlerce arkadaşı vardı. Baba oğluna oğlum bunlar senin dostun değil bunlar kendi çıkarları için, kendi menfaatleri için seninle arkadaş oluyorlar. Seninle hoş vakit geçirdikleri için, senin paranı harcadıkları için seninle birlik oluyorlar. Bunlar iyi gün dostu düşsen hiçbiri yanında olmaz. bunlarla olan arkadaşlığına son ver dedikçe oğlu .baba sen beni kıskanıyorsun senin tek bir arkadaşın var oda sana uzak ayda yılda bir görüşüyorsunuz. sen arkadaş edinemediğin için beni kıskanıyorsun diyor babasını dinlemiyordu. babası birgün bir koyun keser ve bir çuvala koyar derki oğlum bu çuvalı sırtına al arkadaşalrını dolaş onlara deki ben bir adam öldürdüm cesedi ve kendimi saklamam lazım bana yardım edin de. hangisi seni kabul ederse gerçek dostun o onunla arkadaş ol ötekilerden vazgeç tamamımı deyince oğlu olurmu baba arkadaşlarım benim için canlarını verir.göreceksin hepsi beni ağırlamak için sıraya girecek. der ve gider. günlerce eve uğramaz. en sonunda birgün sırtında çuvalla geri gelir. babasına sen haklıymışsın baba bunların hepsi iyi gün dostuymuş der. Babası birde benim arkadaşı deneyelim bakalım der. ve oğlunu arkadaşına gönderir. Oğlu durumu babasının arkadaşına anlatır .adam derhal çuvalı birine verir ona derki bu çuvalı tarlaya göm ve üzerinde sarmısak ek. arkadaşının oğluna merak etme oğlum babana selam söyle der. Oğlan sevinçle gider babasına olayı anlatır. Adam oğluna derki: git o arkadaşıma bir yumruk at. Ama nasıl olur baba dediysede babası ısrar eder. Çocuk tekrar babasının arkadaşının yanına gider. Ona bir yumruk atar. Adam çocuğa derki. Git babana selam söyle biz bir yumruğa sarmısak tarlasının sırrını satacak adam değiliz. Çocuk babasına olayı anlatır. babası oğluyla beraber arkadaşının yanına gelir olan biteni anlatırlar. Ve zengin adam oğluna derki bal grdün işte oğlum geröek dost dostu ona kötülük yapsada dotluğunu korur.